Τα δελφίνια έχουν κοινή γλώσσα

Όταν δυο διαφορετικά είδη δελφινιών συναντώνται, τότε προσπαθούν να βρουν μια κοινή γλώσσα για να επικοινωνήσουν. Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα σε δελφίνια από το καταφύγιο άγριων ζώων στην Κόστα Ρίκα.

Είναι ο άνθρωπος το πιο έξυπνο ζώο;

Τα ρινοδελφίνια διαθέτουν πιθανές προηγμένες δεξιότητες κατανόησης γλώσσας, κάνοντας τα ικανά να κατανοήσουν απλές σειρές από χειρονομίες και στις σημασιολογικές αλλά και στις συντακτικές τους αισθήσεις.