Παιδί, Άσκηση και Ποιότητα ζωής

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν στην προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, που θα περιλαμβάνει και αυξημένη δραστηριότητα, από νεαρή ηλικία

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν στην προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, που θα περιλαμβάνει και αυξημένη δραστηριότητα, από νεαρή ηλικία

Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής στο ΑΠΘ, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ και ο Τομέας Αγωνιστικών Αθλημάτων του ΤΕΦΑΑ,  ΑΠΘ διοργανώνουν ημερίδα με θέμα : «Παιδί, Άσκηση και Ποιότητα ζωής» την Παρασκευή 23 Απριλίου 2010, στις 17.30, στον 10ο όρ. του Πύργου της Παιδαγωγικής.

Η ημερίδα αυτή διοργανώνεται στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης  για μια σχολική αγωγή που αναγνωρίζει την ανaγκαιότητα της φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά μέσα από έναν οργανωμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ώστε να προτιμήσουν έναν  καλύτερο και πιο «φυσικό» τρόπο ζωής.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν στην προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, που θα περιλαμβάνει και αυξημένη δραστηριότητα, από νεαρή ηλικία. Μεταξύ αυτών είναι και η πρόληψη της παχυσαρκίας που εγκαθίσταται κατά την παιδική ηλικία. Το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες που ενέχει πολλούς και σοβαρούς κινδύνους. Η πληροφόρηση για τα παραπάνω, η υπογράμμιση της σπουδαιότητας της πρόληψης, οι πρακτικές των άλλων χωρών, η αναγνώριση της σπουδαιότητας που έχει η φυσική δραστηριότητα και άσκηση για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της  ψυχικής υγείας των παιδιών, τόσο κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όσο και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή, αποτελούν κεντρικά ζητήματα του προβληματισμού που θα αναπτυχθεί.

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ημερίδα στο ρόλο της φυσικής αγωγής στη δημιουργία ενταξιακού περιβάλλοντος στο σχολείο. Αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου, δηλ. ενός σχολείου στο οποίο συμμετέχουν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ιδιαιτερότητα (λόγω κοινωνικής καταγωγής, ιδιαίτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος, αναπηρίας κ.ά.) και στο οποίο όλα τα παιδιά αποκτούν όλα εκείνα τα εφόδια που χαρακτηρίζουν σήμερα ένα μορφωμένο άνθρωπο. Ο στόχος της παροχής παιδείας υψηλής ποιότητας σε όλα τα παιδιά προϋποθέτει ένα σχολείο διαφορετικό από το σημερινό και στο σχολείο αυτό τα παραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα καλούνται να παίξουν ένα διαφορετικό ρόλο. Αυτό ισχύει και για τη φυσική αγωγή.  Τέλος, στο πλαίσιο αυτό, Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο παράδειγμα της Κύπρου, πως δηλαδή αντιμετωπίζεται η φυσική αγωγή ως πολυδιάστατο γνωστικό αντικείμενο -στο οποίο η δυνατότητα της μάθησης  συνδέεται και με την ευχαρίστηση- στα νέα αναλυτικά προγράμματα της Κύπρου.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει δύο κύκλους συζητήσεων:

«Παιδική παχυσαρκία, άσκηση και διατροφή»

Προεδρείο: Άννα Τσαλιγκίρογλου-Φαχαντίδου, καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ

Εισηγήσεις:

Karsten Froberg, αν. καθηγητής, υπεύθυνος του Κέντρου Έρευνας για την Υγεία στην Παιδική Ηλικία, University of Southern Denmark

Τζίνα Τσίχλα, λεκτόρισσα, Τμήμα Επιστημών Υγείας,  Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Robert Gordon University, Aberdeen

Χρήστος Κοτζαμανίδης, καθηγητής,  ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

«Ο ρόλος της φυσικής αγωγής στη δημιουργία ενταξιακού περιβάλλοντος στο σχολείο»

Προεδρείο: Δήμητρα Κογκίδου, καθηγήτρια, Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής,  ΑΠΘ

Εισηγήσεις:

Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων στην Κύπρο

Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Γιάννης Θεοδωράκης, καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας

Posted in Υγεία and tagged , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *