Ψηφιακή εκπαίδευση για 800 δημοτικά σχολεία

Ψηφιακή εκπαίδευση για 800 δημοτικά σχολεία

Ψηφιακή εκπαίδευση για 800 δημοτικά σχολεία

Τα πρώτα βήματα για την έναρξη του “ψηφιακού σχολείου” κάνει το υπουργείο Παιδείας, καθώς τον Σεπτέμβρη θα δοθούν 8.000 φορητοί υπολογιστές στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν διαδραστικούς πίνακες 2 στα 3 γυμνάσια, με στόχο να υποστηριχθεί ψηφιακά η διδασκαλία.

Αναφορικά με τα δημοτικά, εκτός από τους υπολογιστές, το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει και στην εγκατάσταση τοπικού δικτύου σε αίθουσες διδασκαλίας του κάθε σχολείου, ώστε όλοι οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με ψηφιοποιημένες πληροφορίες και να αρχίσουν να εξοικειώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μέσω των Η/Υ και του δικτύου θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), προκειμένου ο εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό, κατά τη διδακτική διαδικασία.

Οι δέκα υπολογιστές του κάθε σχολείου με το σύστημα εγκατάστασης του τοπικού δικτύου θα μπορούν να μεταφέρονται από τάξη σε τάξη, ενώ υπολογίζεται ότι θα υπάρχει ένας υπολογιστής σε κάθε θρανίο, για τις ώρες που η διδασκαλία θα υποστηρίζεται ψηφιακά.

Το επόμενο βήμα, το οποίο επίσης εντάσσεται από τον Σεπτέμβρη, αφορά τη χορήγηση διαδραστικών πινάκων στη Β’ τάξη γυμνασίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που παρέλαβαν πέρυσι χιλιάδες μαθητές της Α’ τάξης. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα λειτουργήσει εθελοντικά, αλλά μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και το ποσοστό των γυμνασίων που έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν στις τάξεις διαδραστικοί πίνακες φτάνει το 65%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 1.250 σχολεία.

Posted in Τεχνολογία and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *