1 στους 3 Έλληνες χρήστες Internet χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες

1 στους 3 Έλληνες χρήστες Internet χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες

Σε σχετικά χαμηλά επίπεδα κινούνται τα ποσοστά χρήσης των ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών από τους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της ΚτΠ ΑΕ. Διαφορετική είναι η κατάσταση στο χώρο των επιχειρήσεων, που στην πλειοψηφία τους, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Κατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι η έρευνα του Παρατηρητηρίου διεξήχθη τον Μάιο-Ιούνιο του 2011, κάτι που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται πλέον να είναι διαφορετικά, αν και δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές τον τελευταίο χρόνο, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών. Προκαλεί πάντως εντύπωση η μεγάλη καθυστέρηση από το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας μέχρι την τελική δημοσίευση των αποτελεσμάτων… Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, η έρευνα παρουσιάζει ενδιαφέρον.

Πολίτες
Τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα στους πολίτες συνοψίζονται παρακάτω:

 • Περίπου 1 στους 3 Έλληνες που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του δημοσίου που παρέχονται ηλεκτρονικά.
 • Υψηλότερα ποσοστά χρήσης των υπηρεσιών σημειώνονται στις ηλικίες 35-54.
 • Η χαμηλότερη διείσδυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρατηρείται στη Δυτική Ελλάδα με μόλις 7,1%, ενώ πρώτες έρχονται οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου με 61,7% και 61,3% αντίστοιχα.
 • Το 72% των χρηστών επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των υπηρεσιών για λόγους πληροφόρησης, το 32% για να «κατεβάζει» ηλεκτρονικά διαθέσιμες αιτήσεις και λοιπά έντυπα, ενώ το 45% ολοκληρώνει συναλλαγές μέσω διαδικτύου (π.χ. υποβολή της φορολογικής δήλωσης).
 • Συχνότερες είναι οι «επισκέψεις» των πολιτών στις ιστοσελίδες του Δήμου ή της Νομαρχίας τους (70%) και το δικτυακό τόπο των ΚΕΠ (55%), αλλά όχι εξίσου και στο portal του «ΕΡΜΗ» (13%).
 • Θετικά αξιολογούν οι χρήστες τα περισσότερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, ωστόσο αρκετοί εκφράζουν πως δε νιώθουν ασφάλεια με την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο.
 • 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου και αναγνωρίζουν την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ως τα κυριότερα οφέλη.
 • Στα κυριότερα προβλήματα που συναντούν κατά τη χρήση των υπηρεσιών εντοπίζονται στη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας όπου φιλοξενείται η υπηρεσία και ακολουθούν προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια και το επίπεδο επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
 • Οι περισσότεροι από όσους δεν έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών δεν γνώριζαν την ύπαρξή τους (34%). Το 18% βρίσκει περίπλοκη τη χρήση των υπηρεσιών ή του διαδικτύου ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (16%) προτιμά την προσωπική επαφή με το δημόσιο υπάλληλο.

Επιχειρήσεις με 10+ εργαζόμενους
Από την έρευνα στις ελληνικές επιχειρήσεις 10+ εργαζομένων, προέκυψαν τα εξής:

 • Περισσότερες από 9 στις 10 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο.
 • Από τις πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά υπηρεσίες, αυτές της φορολογίας(υποβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων) και της ηλεκτρονικής υποβολής ΦΠΑ είναι η πιο αναγνωρίσιμες από όλες και συγκεντρώνουν και τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης.
 • Οι επιχειρήσεις δεν αξιολογούν αρνητικά τις υπηρεσίες, ωστόσο κρατούν επιφυλάξεις απέναντι και σε μια πλήρως θετική αξιολόγηση.
 • Το 53% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά τη χρήση των υπηρεσιών, και το πρόβλημα με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε ιστοσελίδας και της εύρυθμης λειτουργίας της.
 • Ωστόσο, το 66% των επιχειρήσεων δήλωσαν «πολύ ικανοποιημένες» από τη χρήση των υπηρεσιών και άλλο ένα 9% «πάρα πολύ ικανοποιημένες», ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (21,74%) δήλωσε «μέτρια ικανοποιημένο».
 • Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις συμφώνησαν ότι ωφελούνται από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με την εξοικονόμηση χρόνου να αποτελεί το κατεξοχήν και κυρίαρχο όφελος. Οφέλη που σχετίζονται με τη διαφάνεια συναλλαγών και τη συμμετοχή στα κοινά, δεν αναγνωρίστηκαν από τις επιχειρήσεις ως σημαντικά.
 • Η ανησυχία για την ασφάλεια των στοιχείων προτάσσεται ως ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας που συντελεί στη μη χρήση των υπηρεσιών (30,3%).

Πηγή:neo2.gr

Posted in Τεχνολογία and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *