Οι ακτές της Ελλάδας από τις καθαρότερες στην Ευρώπη

Οι ακτές της Ελλάδας από τις καθαρότερες στην Ευρώπη

Οι ακτές της Ελλάδας από τις καθαρότερες στην Ευρώπη

Σύμφωνα με αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σύντομα, οι ακτές της Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Πορτογαλίας, σχεδόν στο σύνολό τους πληρούν τα μικροβιολογικά κριτήρια για ασφαλή κολύμβηση και βρίσκονται στην κορυφή των 20.000 ακτών και εσωτερικών υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης.

Οι ελληνικές ακτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου της Ευρώπη, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ.

Η Επιτροπή διαπιστώνει πολύ σημαντική βελτίωση της ποιότητας των ακτών σε όλη την Ευρώπη κατά την τελευταία 20ετία καθώς τα ποσοστά κατάλληλων ακτών αυξήθηκαν κατά την περίοδο αυτή από 80% σε 96%.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», η  συγκεκριμένη αξιολόγηση περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, η οποία καταρτίζεται από τα κράτη-μέλη με βάση δειγματοληψίες, τα αποτελέσματα των οποίων προσκομίζονται στην επιτροπή.

Τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι ελληνικές αρχές ύστερα από εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2009 στα θαλάσσια ύδατα 1.277 παραλιών, δείχνουν ότι το 99,8% αυτών ανταποκρίνονται στα ελάχιστα υποχρεωτικά ποιοτικά πρότυπα.

Το ποσοστό της Κύπρου είναι 99,1% (η Κύπρος έχει, κατά την επιτροπή, εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης), της Γαλλίας 96,4% (η Γαλλία υφίσταται μια ελαφρά πτώση κατά 0,8% σε σχέση με το 2008), ενώ 98,6% έχει η Πορτογαλία.

Πηγή: econews.gr

Posted in Οικολογία and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *