Σε λάθος στοιχεία βασίζονται οι στόχοι για μείωση των εκπομπών;

Σε λάθος στοιχεία βασίζονται οι στόχοι για μείωση των εκπομπών;

Θα μπορούσε ένα σοβαρότατο λάθος τεχνικής φύσης να «εκτροχιάσει» τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για περιορισμό της παραγωγής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε συνάρτηση με την παραγωγή βιοκαυσίμων; Αυτό φοβάται η Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), όπως τουλάχιστον προκύπτει από προσχέδιο έκθεσης των 19 επιστημόνων και πανεπιστημιακών που την απαρτίζουν.

Οι συντάκτες εξηγούν ότι ο ρόλος που διαδραματίζει στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων η καλλιέργεια βιοκαυσίμων, θα πρέπει να αξιολογηθεί όχι με βάση την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που θα απορροφούσαν οι οποιεσδήποτε καλλιέργειες (και τα δάση και τα λιβάδια), αλλά με βάση την επιπλέον ποσότητα των αερίων που μπορούν ενδεχομένως να απορροφήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιείται σήμερα, προειδοποιούν οι επιστήμονες στο προσχέδιο της έκθεσής τους, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «μετράει διπλά» μια ποσότητα των εκπομπών που υπολογίζει ότι εξοικονομεί. «Πιστεύεται ευρέως ότι η βιοενέργεια έχει εγγενώς ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα», αναφέρει η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΕΑ. «Αυτή η υπόθεση είναι εσφαλμένη: οι πιθανές συνέπειες αυτού του λογιστικού σφάλματος βιοενέργειας είναι τεράστιες, γιατί λαμβάνεται ως δεδομένο ότι η καύση βιομάζας δεν επιβαρύνει τον ατμοσφαιρικό αέρα με διοξείδιο του άνθρακα».

Με άλλα λόγια, η βασική υπόθεση σε ό,τι αφορά π.χ. τη βιοαιθανόλη είναι ότι, όταν καίγεται, παράγει την ίδια ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με αυτή που απορροφά ως καλλιέργεια, πριν ακόμη μετατραπεί σε καύσιμο. Έτσι, οι υπέρμαχοι της χρήσης βιοκαυσίμων υποθέτουν και διατυπώνουν την άποψη ότι τα βιοκαύσιμα έχουν μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Οι επιστήμονες όμως λένε ότι αυτό είναι λάθος: «δεν λαμβάνεται υπόψη ότι, εάν δεν παραγόταν βιοενέργεια, στα χωράφια ούτως ή άλλως θα αναπτύσσονταν φυτά, τα οποία θα απορροφούσαν άνθρακα».

Το λάθος αυτό, επισημαίνουν, παρεισέφρυσε στη σχετική νομοθεσία των «27» εξαιτίας μιας «εσφαλμένης εφαρμογής των αρχικών οδηγιών» της Συνθήκης – Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Και παρότι η έκθεση απευθύνεται στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ευρήματα της επιτροπής αφορούν όσες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν «ποντάρει» στα βιοκαύσιμα. Εάν επιβεβαιωθούν, τότε θα υπονομεύσουν τα επιχειρήματα υπέρ των βιοκαυσίμων, οδηγώντας ενδεχομένως σε επαναξιολόγηση των στρατηγικών για τα βιοκαύσιμα. Εξάλλου δέκα οργανισμοί, ανάμεσά τους το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, προειδοποίησαν πρόσφατα ότι οι πολιτικές των κυβερνήσεων υπέρ των βιοκαυσίμων έχουν ως αποτέλεσμα περαιτέρω αύξηση στις τιμές των τροφίμων.

Πηγή:naftemporiki.gr

Posted in Οικολογία and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *