Πρόσληψη 667 αναπληρωτών καθηγητών (λίστα με όλα τα ονόματα)

Πρόσληψη 667 αναπληρωτών καθηγητών από το υπουργείο Παιδείας

Πρόσληψη 667 αναπληρωτών καθηγητών από το υπουργείο Παιδείας

Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι για το σχολικό έτος 2010-11 προσλαμβάνονται 667 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ15, ΠΕ16 και ΠΕ18.33 για τα σχολεία Γενικής Παιδείας.


Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από 18 μέχρι 20 Οκτωβρίου 2010

Δείτε τη λίστα με όλα τα ονόματα

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *