Περί δακρυγόνων

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι τα δακρυγόνα «δεν είναι επικίνδυνα»

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι τα δακρυγόνα «δεν είναι επικίνδυνα»

Με αποτυχία στέφθηκε η προσφυγή πανεπιστημιακών καθηγητών, εκπροσώπων της ΟΛΜΕ, συνδικαλιστών και φοιτητών στην δικαιοσύνη για την αποζημίωσή τους από το Ελληνικό Δηµόσιο επειδή οι αστυνομικοί τους ψέκασαν στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια (της 08.08.2006, της 27.06.2006 και της 22.02.2007), καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν βλάπτουν την υγεία και ότι η χρήση τους δεν είναι παραλαβή αν κινδυνεύει η σωµατική ακεραιότητα αστυνομικών ή τρίτων.

Το Τριµελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (18ο τµήµα) απέρριψε την αγωγή των δώδεκα συνολικά εναγόντων, οι οποίοι ζητούν από το Ελληνικό Δηµόσιο
συνολικά το ποσό των 3,6 εκ. ευρώ ως χρηµατική ικανοποίηση με τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιήθηκαν σε βάρος τους «απρόκλητα, αναίτια, µαζικά και αδιάκριτα χηµικές ουσίες επικίνδυνες, οι οποίες οδηγούν ακόµη και στον θάνατο». Όμως, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε ως «νόµω αβάσιµος».

Ακίνδυνα για την δημόσια υγεία

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι τα δακρυγόνα «δεν είναι επικίνδυνα» και ότι η χρήση τους στις συγκεντρώσεις δεν είναι «καθαυτή παράνοµη», εφόσον κρίνεται ότι κινδυνεύει η σωµατική ακεραιότητα αστυνοµικών ή άλλων τρίτων. Μάλιστα, έκρινε ότι «οι διαδηλώσεις αυτές δεν ήταν ειρηνικές όπως ισχυρίζονται οι ενάγοντες», και κατά συνέπεια η χρήση των δακρυγόνων από την Ελληνική Αστυνοµία «ήταν η ηπιότερη µέθοδος αντιµετώπισής» τους.

CS και CN, τα δύο βασικότερα συστατικά των σύγχρονων «δακρυγόνων»

CS και CN, τα δύο βασικότερα συστατικά των σύγχρονων «δακρυγόνων»

Η απόφασή αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, το οποίο επικαλούνται οι ενάγοντες, και συγκεκριμένα της απόφασης του ΟΗΕ 2603/16-12-1969 και της Σύµβασης του Παρισιού το 1993, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα, που απαγορεύουν την παραγωγή χηµικών ουσιών«εν καιρώ πολέµου», ενώ κανένας νομικός ή λογικός ισχυρισμός δεν μπορεί να στηρίξει την χρήση χημικών ουσιών εν καιρώ ειρήνης.

Άλλωστε, η χρήση των αερίων CS και CN, που είναι τα δύο βασικότερα συστατικά των σύγχρονων «δακρυγόνων», από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ ανάγκασε τον ΟΗΕ να καταλήξει στην Απόφαση 2603/16-12-1969, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων, «καλούνται τα κράτη-μέλη να κάνουν σαφή δήλωση, ότι η απαγόρευση, που περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο της Γενεύης έχει εφαρμογή στη πολεμική χρήση όλων των χημικών, βακτηριολογικών και βιολογικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων των δακρυγόνων και άλλων βλαπτικών ουσιών), όσων υφίστανται σήμερα και όσων μπορεί να αναπτυχθούν στο μέλλον».

Συμπερασματικά, αυτά τα χημικά αέρια συνιστούν κατά το διεθνές δίκαιο χημικά όπλα και γι’ αυτό ρητά απαγορεύεται η χρήση τους μεταξύ εμπόλεμων κρατών, διότι ενδεχόμενη χρήση τους σε διακρατική σύρραξη αποτελεί παραβίαση του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων, δηλαδή έγκλημα πολέμου.

Οι διαδηλωτές είναι παραβάτες

Οι διαδηλωτές είναι παραβάτες

Οι διαδηλωτές είναι παραβάτες

Επίσης, σε άλλο σηµείο της απόφασης η χρήση χηµικών συγκαταλέγεται «στα ηπιότερα µέσα αντιμετώπισης ανθρώπινης παραβατικής συµπεριφοράς», ενώ όπως αναφέρεται αλλού προέβαιναν «σε επεισόδια» που έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των αστυνοµικών και άλλων τρίτων ατόµων. Με αυτό τον τρόπο, οι προσφεύγοντες εµµέσως χαρακτηρίζονται αδιακρίτως από το δικαστήριο παραβάτες του νόµου και η χρησιμοποίηση δακρυγόνων από την ΕΛΑΣ είναι συμβατή με «την αποστολή και τις υποχρεώσεις της για τη διαφύλαξη της δηµόσιας τάξης».

Απόρριψη της αποζημίωσης

Επίσης, απορρίφθηκε η επιδίκαση στους ενάγοντες του αιτούμενου ποσού ως χρηµατική αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης με την αιτιολογία ότι «ουδόλως απέδειξαν τις σωµατικές βλάβες που προβάλλουν ότι υπέστησαν άµεσα από τη ρίψη χηµικών κατά τη διάρκεια των εν λόγω συγκεντρώσεων».

Ούτε η ένορκη βεβαίωση του οφθαλµιάτρου κ. Νικ. Μανιού, ο οποίος κατέθεσε ότι κληθείς στο Πολυτεχνείο στις 22.02.2007 εξέτασε διαδηλωτές που είχαν µεταξύ άλλων εγκαύµατα γύρω από τα µάτια τους και φυσικά ούτε η αξίωση των εναγόντων σχετικά µε τη µελλοντική διακινδύνευση της υγείας τους από τα δακρυγόνα, κρίθηκαν επαρκή στοιχεία.

Συνεπώς, και η αιτίαση των εναγόντων διαδηλωτών ότι από τη ρίψη χηµικών υπέστησαν προσβολή της προσωπικότητάς τους και ότι εµποδίστηκαν να ασκήσουν το συνταγµατικό δικαίωµα του συνέρχεσθαι έπεσε στο κενό. Ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης.

Πηγή:Έθνος

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *