Πανελλαδική Έρευνα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την Παιδεία στα Μέσα

Την πρώτη εμπειρική έρευνα με τίτλο «Πανελλαδική Έρευνα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την Παιδεία στα Μέσα» υλοποιεί το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας.

Η έρευνα, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά από το δικτυακό τόπο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr) μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου, απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολείων της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της διμερούς σχέσης του θεατή-χρήστη εκπαιδευτικού με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ο βαθμός εξοικείωσης και πρόσληψης των Μέσων και η μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας του, μέσω της εκπαιδευτικής του ιδιότητας, στο σχολικό περιβάλλον.

Με σειρά ερωτήσεων που αφορούν στην πρόσβαση, την αποκωδικοποίηση, την κριτική ανάλυση, τη χρήση και δημιουργία περιεχομένου στα Μέσα, η έρευνα αποσκοπεί στην αποκρυπτογράφηση της στάσης και των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των ΜΜΕ στο σχολείο.


Posted in Κοινωνία and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *