Στο 7,1% η ύφεση το 2011

Στο 7,1% η ύφεση το 2011

Στο 7,1% ανήλθε τελικά ο ρυθμός συρρίκνωσης του ΑΕΠ το 2011, αντί του 6,9% που ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε το μέγεθος και την ετήσια μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το οικονομικό έτος 2011, καθώς και τα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 2006‐2010, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου 2012.

Με βάση τα στοιχεία αυτά,το ΑΕΠ για το 2011 ανήλθε (σε ονομαστικές τιμές) στα 208,5 δισ. ευρώ έναντι 222,2 δισ. ευρώ το 2010, μειωμένο δηλαδή κατά 6,1%. Σε πραγματικές τιμές όμως, πάντα για το 2011, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 206,4 δισ. ευρώ έναντι 222,2 δισ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας έτσι μια μείωση της τάξης του 7,1%.

Posted in Σινεμά and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *