Music Therapy: Ben Harper

Music Therapy: Ben Harper

Ήταν καλοκαίρι του 2003, σε γνωστό νησί των Κυκλάδων, όταν άρχισε να μας κολλάει το Diamonds On The Inside. Έτσι ξεκίνησε η γνωριμία μας με τις μουσικές του Ben Harper κάπου στα μέσα της διαδρομής του.