Προσοχή στα παγωτά!

Προσοχή στα παγωτά!

Τα παγωτά είναι η ευχαρίστηση των παιδιών αλλά και των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων. Όμως, υπάρχουν φορές που μπορεί να εγκυμονούν κίνδυνοι από αυτά, όπως λένε οι ειδικοί.

Ύπνε που θρέφεις τα παιδιά …

Το πόσο ύπνο χρειαζόμαστε παραμένει ένα μυστήριο. Ο ύπνος μάλιστα έρχεται πιο δύσκολα όσο μεγαλώνουμε. Πολλές έρευνες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από την φαρμακευτική βιομηχανία, αναφέρουν ότι οι άνθρωποι που δεν κοιμούνται πολύ θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ζωή τους.