Σύμφωνο εξοικονόμησης ενέργειας

Το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ σημαντικό. Έτσι μετά από πρωτοβουλία του Ανδρέα Φούρα, δημάρχου Πατρών, αλλά και άλλων 17 δήμων της Ελλάδας υπογράφτηκε σύμφωνο για την εξοικονόμηση ενέργειας.