Μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων

«Καυτός» θα είναι ο μήνας Ιούλιος για πάνω από 80.000 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα κληθούν μέσα σε διάστημα ενός μηνός να επιλέξουν σε ποια νεοσυσταθείσα (από τον «Καλλικράτη») υπηρεσία θα ήθελαν να μεταταγούν, προτού το πράξουν έτσι και αλλιώς μέσω των υποχρεωτικών μετατάξεων που θα ακολουθήσουν.

Σύμφωνο εξοικονόμησης ενέργειας

Το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ σημαντικό. Έτσι μετά από πρωτοβουλία του Ανδρέα Φούρα, δημάρχου Πατρών, αλλά και άλλων 17 δήμων της Ελλάδας υπογράφτηκε σύμφωνο για την εξοικονόμηση ενέργειας.