Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα σχολεία

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα σχολεία

H προώθηση στις μαθητικές κοινότητες και, μέσω αυτών, στην κοινωνία, αρχών και τεχνολογιών της αειφόρου ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σημαντική η εξάρτηση της Ελλάδας από το πετρέλαιο

Σημαντική η εξάρτηση της Ελλάδας από το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα (55%), ενώ μόλις το 6,1% αγγίζει το ποσοστό κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Αυξημένη η συνολική ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ στην Ελλάδα

Αυξημένη η συνολική ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που άντλησε από τη ΡΑΕ και τους διαχειριστές του Συστήματος και των Δικτύων, «πρωταθλητές» στην ανάπτυξη νέας ισχύος ήταν τη χρονιά που πέρασε τα φωτοβολταϊκά, τα οποία σχεδόν τετραπλασίασαν τη διείσδυσή τους στο ενεργειακό μας σύστημα, ξεκινώντας από 53 MW στο τέλος του 2009 και καταλήγοντας στα 198 MW στο τέλος του 2010.

Διασυνδέσεις των Νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστημα

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της μελέτης «Διασυνδέσεις των Νησιών του Αιγαίου στο Ηπειρωτικό Σύστημα» παρουσιάστηκαν σε ενεργειακούς φορείς, εταιρείες, εκπροσώπους Υπουργείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Ιαπωνίας

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του νόμου για την επιτάχυνση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του Εθνικού Σχεδίου για την επίτευξη των στόχων 20- 20-20, καθώς και της δομής του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταικών

Με την δημοσίευση του νέου νόμου για τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) δίνεται η δυνατότητα επένδυσης στα φωτοβολταικά, ενώ ευνοούνται πλέον οι εγκαταστάσεις σε κτίρια και αυτές που πραγματοποιούνται από αγρότες σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους.