Αλλαγές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για τους αλλοδαπούς μαθητές

Αλλαγές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για τους αλλοδαπούς μαθητές

Αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα για την είσοδο των αλλοδαπών μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από την νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Από φέτος, για να διατηρήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις εισαγωγής του παρελθόντος, θα πρέπει είτε να φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, είτε να έρχονται ως τελειόφοιτοι από το εξωτερικό.

Συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ

Συνενώσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ με συγχωνεύσεις, καθώς και συνενώσεις και καταργήσεις τμημάτων προτείνει το υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο του διαλόγου για το νέο νόμο-πλαίσιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συνάντηση για τις αλλαγές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Συνάντηση διαλόγου και εργασίας στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οργανώνει το υπουργείο Παιδείας το πρωί της Κυριακής στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.