Τι είναι ο προδιαβήτης?

Τι είναι ο προδιαβήτης?

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ύπαρξη προδιαβήτη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, κατά 15%, ενώ η αύξηση του κινδύνου διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο καρκίνου.

Ο όρος «προδιαβήτης» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης αίματος και του σακχαρώδη διαβήτη. Τα άτομα με προδιαβήτη εμφανίζουν διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, διαταραγμένα επίπεδα γλυκόζης νηστείας ή συνδυασμό των παραπάνω.

Για τους σκοπούς της μελέτης, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Diabetologia, πραγματοποιήθηκε μετα-ανάλυση 16 επιστημονικών μελετών, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 891.000 εθελοντές από διάφορες περιοχές του κόσμου. Συνολικά βρέθηκε ότι τα άτομα με προδιαβήτη είχαν 15% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, συγκριτικά με τους εθελοντές που είχαν φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης. Επιπλέον, δεδομένης της θετικής συσχέτισης της παχυσαρκίας με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, αν και οι ερευνητές έλαβαν υπόψη το δείκτη μάζας σώματος των εθελοντών, τα ευρήματα παρέμειναν στατιστικά σημαντικά. Μάλιστα, έπειτα από διόρθωση για το δείκτη μάζας σώματος, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου σε άτομα με προδιαβήτη βρέθηκε να αυξάνεται κατά 22%.

Αναφορικά με τους διαφορετικούς τύπους καρκίνου, παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο στομάχου, παχέως εντέρου, ήπατος, πααγκρέατος, μαστού και ενδομητρίου, ενώ μεγαλύτερη αύξηση του κινδύνου παρατηρήθηκε στην περίπτωση του καρκίνου του ήπατος, όπου φάνηκε ότι τα άτομα με προδιαβήτη εμφάνιζαν διπλάσιο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές πιθανό να υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί στους οποίους οφείλονται τα παρατηρούμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα η χρόνια υπεργλυκαιμία και το αυξημένο οξειδωτικό στρες στην κατάσταση του προδιαβήτη, ενδεχομένως να δρουν ως καρκινογόνοι παράγοντες, ενώ τα αυξημένα επίπεδα ινσουλινοαντίστασης οδηγούν σε υψηλότερη έκκριση ινσουλίνης η οποία με τη σειρά της πιθανόν να οδηγεί σε πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Posted in Υγεία and tagged , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *