Η μουσική βελτιώνει τη μνήμη των μαθητών

Η μουσική βελτιώνει τη μνήμη των μαθητών

Η μουσική πέρα από τη διασκέδαση συμβάλει και στη βελτίωση της μνήμης των μαθητών. Το παραπάνω αναφέρεται σε έρευνα των Βούλγαρη Ε. και Σιτώση Γ. η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Hellenic Journal of Music, Education, and Culture.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 185 παιδιά δημοτικών σχολείων της Αθήνας ηλικίας 8 έως 11 ετών και διήρκεσε 6 μήνες απέδειξε ότι η εκμάθηση ενός τραγουδιού και η ακρόαση ενός δημοφιλούς τραγουδιού δημιουργούν στους μαθητές θετικά συναισθήματα με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της βραχυπρόθεσμης μνήμης τους σε αριθμούς.

Όπως αναφέρεται στην επιστημονική δημοσίευση η έρευνα αποτελούνταν από 4 στάδια στο τέλος των οποίων ζητούνταν από τους μαθητές να καταγράψουν ανάποδα 12 αριθμούς από το 12 έως το 1. Στο 1ο στάδιο οι μαθητές δεν άκουσαν κάποιο είδος μουσικού αποσπάσματος πριν τη συμπλήρωση. Στο 2ο στάδιο οι μαθητές άκουσαν το πρώτο μέρος της σονάτας για δύο πιάνα του Mozart K.V. 448 πριν τη συμπλήρωση. Στο 3ο στάδιο οι μαθητές άκουσαν το αγαπημένο δημοφιλές τραγούδι της τάξης πριν τη συμπλήρωση. Στο 4ο στάδιο οι μαθητές έμαθαν και τραγούδησαν το τραγούδι «Κηπουρός» του Βαγγέλη Γερμανού πριν τη συμπλήρωση της έρευνας.

Σε κάθε στάδιο δίνονταν στους μαθητές 12 καινούργιοι αριθμοί έτσι ώστε να μην καταγράφεται η μακροπρόθεσμη μνήμη τους. Τέλος, οι αριθμοί δίνονταν από τους ερευνητές με σταθερή ταχύτητα, χωρίς τονισμό συγκεκριμένων αριθμών (π.χ. κατά ομάδες) και μετά το τέλος κάθε ακρόασης (όταν υπήρχε). Το ποσοστό των επιτυχιών των μαθητών αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την ακρόαση του αγαπημένου τους τραγουδιού (31,93%) ενώ ακόμα περισσότερες επιτυχίες καταγράφηκαν μετά την εκμάθηση ενός τραγουδιού (αύξηση 38,96%).

Posted in Υγεία and tagged , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *