Σημαντική αύξηση της online διαφήμισης

Σημαντική αύξηση της online διαφήμισης

Στο ποσό των 40 εκατ. ευρώ ανήλθε η online display διαφημιστική δαπάνη στο πρώτο εξάμηνο του 2011, καθώς επενδύσεις ύψους 24 εκατ. ευρώ κατέγραψε το IAB Hellas (Interactive Advertising bureau) για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, στα πλαίσια της καθιερωμένης καταγραφής του μεγέθους της ελληνικής αγοράς, στην οποία συμμετείχαν 25 online publishers και διαφημιστικά δίκτυα αντιπροσωπεύοντας περισσότερα από 150 ιστοσελίδες (websites).

Η ανάπτυξη αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις ενισχυμένες επενδύσεις από τους κλάδους των χρηματοοικονομικών, των τηλεπικοινωνιών και κυρίως του ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου των καταναλωτικών αγαθών, ο οποίος μάλιστα πλέον αντιστοιχεί στο 1/5 της συνολικής δαπάνης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εικόνα αυτή ενισχύει τη θέση της ψηφιακής επικοινωνίας ως κοιτίδας δυναμικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, καθώς τόσο συνολικά, όσο και σε μερίδια επιμέρους κλάδων διαφημιζόμενων, η Ελλάδα συγκλίνει σε ρυθμούς ανάπτυξης με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες του δικτύου ΙΑΒ.

Posted in Τεχνολογία and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *