Ευρωπαϊκή πλατφόρμα «έξυπνων» πόλεων με τη συμμετοχή ερευνητών του EMΠ

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα «έξυπνων» πόλεων με τη συμμετοχή ερευνητών του EMΠ

Ερευνητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς στην ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Έξυπνων Πόλεων. Το ερευνητικό έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,8 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα- Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ. Στο έργο συμμετέχουν 16 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολυεθνικές επιχειρήσεις και δήμοι από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Το ευρωπαϊκό έργο EPIC (European Platform for Intelligent Cities), στο οποίο συμμετέχει η ερευνητική ομάδα «κατανεμημένων συστημάτων και συστημάτων γνώσης και πολυμέσων» του ΕΜΠ, είναι ένα ανοικτό πανευρωπαϊκό «οικοσύστημα» υποδομών και εφαρμογών που θα επιτρέπει στις πόλεις να ανταλλάσσουν πρακτικά μοντέλα για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών τους.

Η δημιουργούμενη ευρωπαϊκή πλατφόρμα αξιοποιεί τις υποδομές του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) με στόχο μία σειρά από τεχνολογικά προηγμένες, εύχρηστες και επιχειρηματικά βιώσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το EPIC (http://www.epic-cities.eu) αξιοποιεί τα οφέλη νέων καινοτομιών, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) και ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web), που επιτρέπουν την ψηφιοποίηση των πληροφοριών που διαθέτουν οι πόλεις και τη διασύνδεση των κατακερματισμένων τους υποδομών με σκοπό τη δημιουργία υπηρεσιών που θα ξεπερνούν τα γεωγραφικά, διοικητικά ή πολιτιστικά όρια μίας πόλης και που θα είναι διαθέσιμες πανευρωπαϊκά.

Η μελέτη των απαιτήσεων της πλατφόρμας έχει ολοκληρωθεί έπειτα από εκτενείς συζητήσεις των εμπλεκόμενων μελών του έργου, ενώ η πρώτη έκδοσή της είναι ήδη υπό πιλοτική λειτουργία. Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της έχουν αναπτυχθεί τρεις πιλοτικές εφαρμογές με στόχο να παρέχουν «έξυπνες» υπηρεσίες στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις των Βρυξελλών, του Μάντσεστερ και της περιοχής Ισί-Λε-Μουλινό του Παρισιού.

Οι δραστηριότητες της ελληνικής ερευνητικής ομάδας, με επικεφαλής την καθηγήτρια του ΕΜΠ, Θεοδώρα Βαρβαρίγου, αφορούν τη λήψη των λειτουργικών και μη απαιτήσεων της πλατφόρμας, την υλοποίησή της και την απαραίτητη προσαρμογή και ολοκλήρωση των πιλοτικών εφαρμογών, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν επιτυχώς στην υποδομή του υπολογιστικού νέφους.

Επιπλέον, η ομάδα του ΕΜΠ συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου της ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας και των πιλοτικών εφαρμογών, καθώς και τη συλλογή και επαλήθευση των αποτελεσμάτων, ώστε οι «έξυπνες» υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι κάτοικοι των τριών πιλοτικών πόλεων, να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του έργου.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Posted in Τεχνολογία and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *