Γρήγορο διαδίκτυο για γρήγορη ανάπτυξη

Γρήγορο διαδίκτυο για γρήγορη ανάπτυξη

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι δήμαρχοι των επαρχιών της Γαλλίας θέλουν να διατεθεί στις πόλεις τους κάλυψη για υψηλή ταχύτητα στο διαδίκτυο, πολύ πιο γρήγορα από τα σχέδια της γαλλικής κυβέρνησης, σύμφωνα με πληροφορίες της Euractiv Γαλλίας.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Γάλλων Δημάρχων της Επαρχίας, διαπίστωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 2,000 ερωτηθέντων θέλουν οι πόλεις τους να έχουν πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες διαδικτύου εντός των επόμενων 5 ετών.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα τρέχοντα σχέδια της κυβέρνησης περί επέκτασης της πρόσβασης σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, που θα καλύπτει μόλις το 70% των νοικοκυριών μέχρι το 2020 και όλα μέχρι το 2025.

Η ένωση δήλωσε ότι «θα ήθελε να επιταχυνθεί η διαδικασία» και έκανε έκκληση για αύξηση της χρηματοδότησης για αυτό το σκοπό.

«Αυτά τα θέματα αποτελούν τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον των κοινοτήτων. Όπως η άφιξη του ηλεκτρισμού ή του τηλεφώνου τον περασμένο αιώνα», πρόσθεσε.

Η επέκταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο αναπόφευκτα θέτει το ζήτημα της χρηματοδότησης. Για να προσελκύσουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην επέκταση της κάλυψης υψηλότερων ταχυτήτων στο διαδίκτυο, η ένωση τόνισε ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί για τους περισσότερους δημάρχους ο λόγος αυτού του αιτήματος.

Πράγματι, οι δήμαρχοι που ερωτήθηκαν υπογράμμισαν τη σημασία της συνεισφοράς της πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας στη δημιουργία νέων εταιρειών και αύξησης της απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές. Άλλοι λόγοι του αιτήματος είναι η ενίσχυση του τουρισμού και η μείωση της γραφειοκρατίας.

Πηγή:euractiv.gr

Posted in Τεχνολογία and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *