Η τρόικα έβλαψε την Ελλάδα

Η τρόικα έβλαψε την Ελλάδα

Η συνεργασία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (όπως η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) για τη διάσωση κρατών της Ευρωζώνης σε πολλές περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν κρίσιμες αποφάσεις, ενώ κάποιες φορές οδήγησε στον αποκλεισμό μέτρων που θα μπορούσαν να έχουν συζητηθεί, αποκαλύπτει εσωτερική έκθεση του ΔΝΤ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Αν και η συνεργασία του ΔΝΤ με την Κομισιόν και την ΕΚΤ στα προγράμματα στήριξης της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας είναι χρήσιμη και έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, κάποιες φορές δυσχεραίνει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των όρων που συνδέονται με τα δάνεια που χορηγούνται.

«Θεσμικοί περιορισμοί στην Ευρωζώνη περιόρισαν περιστασιακά τις εναλλακτικές επιλογές πολιτικής, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να είχαν εξετασθεί – κυρίως την αναδιάρθρωση του χρέους για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους», ιδιαίτερα για τα τραπεζικά χρέη της Ιρλανδίας και το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αναφέρει η έκθεση.

Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά προγράμματα του ΔΝΤ, η ύπαρξη αρκετών εμπλεκομένων κατέληγε συχνά «σε μακρύτερες συζητήσεις για τα προγράμματα και λιγότερο αποτελεσματικές αποφάσεις», αναφέρουν τα στελέχη του Ταμείου.

«Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε περίπλοκος στις περιπτώσεις, όπου οι χώρες αντιμετωπίζουν υψηλό βάρος χρέους, απώλεια πρόσβασης στις αγορές, χαμηλή ανάπτυξη και ζητήματα ανταγωνιστικότητας, και όπου οι περιορισμοί της νομισματικής ένωσης περιορίζουν τις επιλογές της πολιτικής», αναφέρει η έκθεση που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. Σε άλλο σημείο της τονίζεται ότι «η βιωσιμότητα του χρέους και προβλήματα ανταγωνιστικότητας απαιτούν βαθιά και παρατεταμένη προσαρμογή της πολιτικής, σε συνδυασμό με μεγάλης κλίμακας επίσημη χρηματοδότηση».

Το Bloomberg σημειώνει ότι η έκθεση, η οποία εξετάζει τα προγράμματα βοήθειας του ΔΝΤ από το 2002 έως τον Σεπτέμβριο του 2011, αποκαλύπτει τις εντάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της τρόικας, σε μία περίοδο που το Ταμείο μπορεί να κληθεί να βοηθήσει στον έλεγχο χωρών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ. Η έκθεση του Ταμείου αντανακλά τη δυναμική στις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των τριών θεσμών της τρόικας, καθώς πρέπει να αποφασίσουν για τη χορήγηση στην Ελλάδα του δανείου των 130 δισ. ευρώ, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος βοήθειας, αναφέρει ο κ. Τόμας Κόστεργκ, οικονομολόγος της τράπεζας Standard Chartered στο Λονδίνο.

«Είναι δύσκολο να μη συσχετίσει κανείς αυτή την έκθεση με το ευρύτερο πλαίσιο της κλιμακούμενης έντασης, καθώς πλησιάζει η καταληκτική προθεσμία για τη χορήγηση της επόμενης δόσης του δανείου στην Ελλάδα, ενώ η ομάδα των ελεγκτών που βρίσκεται στην Αθήνα φαίνεται να κάνει μικρή πρόοδο», δήλωσε ο κ. Κόστεργκ.

Σύμφωνα με την έκθεση, το μέγεθος και η διάρκεια της ενίσχυσης της ρευστότητας από την ΕΚΤ ήταν μεταξύ των «ευαίσθητων θεμάτων» που κατέληγαν σε «μακρές συζητήσεις». Οι διευθυντές του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ, οι οποίοι συζήτησαν την έκθεση στις 5 Σεπτεμβρίου, «εξέφρασαν μεγάλου εύρους απόψεις για τα πρόσφατα μεγάλης κλίμακας προγράμματα για τις χώρες της Ευρωζώνης» και «ενθάρρυναν τα στελέχη του Ταμείου να εξάγουν έγκαιρα προκαταρκτικά διδάγματα από τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού με τους εταίρους στην τρόικα και τους τρόπους σχεδιασμού των προγραμμάτων και τους όρους πολιτικής».

Τα στελέχη του Ταμείου αναφέρουν ότι ο αριθμός και η φύση των μέτρων που τίθενται ως όροι για τη χορήγηση των δανείων στην Ευρωζώνη κινούνται αντίθετα στις πρόσφατες προσπάθειες να υπάρχουν λίγοι και στοχευμένοι όροι. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να εισάγει σαρωτικές αλλαγές σε ορισμένες χώρες, που περιλάμβαναν τη δημόσια διοίκηση, το δικαστικό σύστημα και την αγορά εργασίας. «Ενώ η αξιολόγηση των λίγων όρων του ΔΝΤ είναι απλή, το μεγάλο σύνολο των μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά αναγκαία μία μεγάλης κλίμακας αξιολόγηση της υλοποίησής τους, πριν από την έγκριση μίας δόσης», σημειώνει η έκθεση.

Πηγή:imerisia.gr

Posted in Διεθνή, Πολιτική and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *