Η Ευρώπη απειλείται από ξηρασία και λειψυδρία

Η Ευρώπη απειλείται από ξηρασία και λειψυδρία

Η Ευρώπη απειλείται από ξηρασία και λειψυδρία

Παρά τις έντονες βροχοπτώσεις το 2009 στα κράτη του ευρωπαικού νότου, χρειάζεται να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αναστολή και αντιστροφή της υπερεκμετάλλευσης των περιορισμένων υδάτινων πόρων της Eυρώπης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία», εν λόγω επισήμανση αναφέρεται σε έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής,για την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των ξηρασιών.

Μια πιο αποτελεσματική πολιτική τιμολόγησης των υδάτων σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση του νερού, είναι απαραίτητες προυποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού στην Ευρώπη.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καλυφθούν οι ανάγκες των χρηστών και να μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, σύφμωνα με την έκθεση.

Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης η ισορροπία μεταξύ ζήτησης και διαθεσιμότητας νερού, έφθασε σε κρίσιμο σημείο.

Oπως αναφέρεται στην έκθεση, 33 λεκάνες ποταμών που επηρεάζονται από την έλλειψη νερού έχουν προσδιοριστεί μέχρι σήμερα. Aντιπροσωπεύουν μία συνολική έκταση 460.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (περίπου το 10% της συνολικής έκτασης της ΕΕ) και φιλοξενούν έναν συνολικό πληθυσμό 82 εκατομμυρίων ανθρώπων (περίπου το 16,5% του συνολικού πληθυσμού της E.E.).

Aπό το 2000 ως το 2006 κατά μέσο όρο το 15% της συνολικής έκτασης της ΕΕ και κατά μέσο όρο το 17% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης επηρεάστηκαν από τις ξηρασίες..

H γεωργία παραμένει ο σημαντικότερος χρήστης νερού (με 64%), ακολουθούμενη από την ενέργεια (20%), τη δημόσια παροχή νερού (12%) και τη βιομηχανία (4%).

Επίσης, ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα μόνιμης λειψυδρίας σε ολόκληρη την επικράτεια τους.

H Tσεχική Δημοκρατία ανέφερε την ύπαρξη περιοχών με συχνή λειψυδρία, ενώ η Γαλλία και το Bέλγιο επισήμαναν την υπερεκμετάλλευση υδροφόρων οριζόντων.

Η Επιτροπή, επί σειρά ετών, πιέζει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν επιλογές πολιτικής, όπως την τιμολόγηση του νερού, τη βελτίωση των μέσων διαχείρισης των υδάτων και τη λήψη μέτρων αύξησης της αποδοτικότητας του νερού και εξοικονόμησής του.

Στην έκθεση εκφράζονται ανησυχίες για την καθυστέρηση της οδηγίας-πλαίσιο  για τα ύδατα στα κράτη μέλη, τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από τη λειψυδρία.

H προθεσμία υποβολής εκ μέρους των κρατών-μελών των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών της Ευρώπης έληγε τον Mάρτιο, πλην όμως σε ορισμένα κράτη-μέλη οι διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια έχουν μόλις αρχίσει.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Τζάνεζ Ποτόνικ τόνισε ότι «H παρούσα έκθεση επισημαίνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της υδατικής πολιτικής σε ευρύτερους στόχους πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο οι υδατικές πολιτικές μας πρέπει να είναι αειφόρες: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ‘δανειζόμαστε’ νερό από το μέλλον».

Πηγή: econews.gr

Posted in Οικολογία and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *