Χρηματοδότηση για έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Χρηματοδότηση για έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Χρηματοδότηση για έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο τοπικό επίπεδο στήριξε η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνοντας τη χρηματοδότηση επενδύσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη των Ευρώπη.


Η συνολική χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 114 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από αδιάθετα κονδύλια του ταμείου αντιμετώπισης της κρίσης, την αξιοποίηση των οποίων ζήτησε επίμονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανακαίνιση κτιρίων για να μειωθούν οι ανάγκες τους σε ενέργεια, η δημιουργία τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμους πόρους ή ακόμα η βελτίωση των μαζικών μεταφορών σε τοπικό επίπεδο, είναι προγράμματα που μπορούν να επωφεληθούν από τα κονδύλια και να αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο περιβάλλοντος όσο και στη δημιουργία ή διατήρηση θέσεων εργασίας.

Άλλωστε τα 114 εκατομμύρια προέρχονται, ακριβώς, από αδιάθετα κονδύλια για την ενέργεια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού «πακέτου» αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης ύψους 3,98 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μεταξύ άλλων, τα κονδύλια θα μπορούν να διατεθούν για τη δημιουργία «έξυπνων» δικτύων μεταφοράς ενέργειας, για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις αστικές μεταφορές, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τον φωτισμό των πόλεων ή και την εγκατάσταση «ευφυών» μετρητών στα σπίτια, που δείχνουν ανά πάσα στιγμή πόση ενέργεια καταναλώνεται.

Πρόσβαση στα κονδύλια έχει η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση σε όλα τα κράτη μέλη και χρηματοδότηση μπορεί να υπάρξει τόσο για δικές τους επενδύσεις όσο και για συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: econews.gr

Posted in Οικολογία and tagged , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *