Φωτοβολταικά σε βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και σε χώρους στάθμευσης

Φωτοβολταικά σε βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και σε χώρους στάθμευσης

Φωτοβολταικά σε βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και σε χώρους στάθμευσης

Όχι μόνο σε στέγες, αλλά και στα στέγαστρα βεραντών, προσόψεων, σε σκίαστρα, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους κτηρίων, αποθήκες και χώρους στάθμευσης θα μπορούν να εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήματα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που τροποποιεί το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις.


Η απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δίνει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, εκτός από ιδιώτες, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.α.

Το Πρόγραμμα ισχύει για όλη την Επικράτεια, με μέγιστη ισχύ ανά κτίριο για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10 κιλοβάτ και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 κιλοβάτ.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει στην έκδοση των αποφάσεων και εγκυκλίων που προβλέπει ο νέος νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές (3851/2010) προκειμένου να αρχίσει η πρακτική εφαρμογή του.

Συγκεκριμένα πρέπει να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν το ύψος των εγγυήσεων που πρέπει να καταθέτουν οι επενδυτές και την επιδιωκόμενη αναλογία μεταξύ διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, κλπ.). Επίσης, πρέπει να αποσταλεί εγκύκλιος προς τις περιφέρειες σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

«Η μη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τις ΑΠΕ (Ν.3851/2010) από το ίδιο το υπουργείο που τον προώθησε, έχουν φέρει σε αδιέξοδο την αγορά των φωτοβολταϊκών, σε απόγνωση τους επενδυτές και σε τέλμα τις υπηρεσίες της ΔΕΗ που καλούνται να εξετάσουν τις αιτήσεις», υποστηρίζει ο Σύνδεσμος.

Posted in Οικολογία and tagged , , , .

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *