Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων

Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων

Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων

Τους στόχους, τους όρους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγραμμάτων για την εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για σημαντικό αριθμό σχολείων στη χώρα, συζήτησαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη και Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνάντηση που είχαν στο ΥΠΕΚΑ.

Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν αναλυτικά στην υλοποίηση μιας συνολικής πολιτικής για «Σχολείο και Ενέργεια».

Τονίστηκε η ανάγκη αφενός να υποστηριχθούν δράσεις για την αναβάθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολικά κτήρια και αφετέρου να εφαρμοστούν πιλοτικά προγράμματα παραγωγής ενέργειας με τη χρήση –κυρίως- φωτοβολταϊκών συστημάτων,  πρωτοβουλία που θα δώσει ενεργειακή αυτάρκεια και έσοδα στις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατασκευή βιοκλιματικών σχολείων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο ενός πρότυπου προγράμματος.

Έμφαση δόθηκε στο θέμα της σχολικής στέγης στην Αθήνα, ως κεντρικό στοιχείο των αναπλάσεων που θα γίνουν στην πόλη και ειδικά στις υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου, για την αναζωογόνηση της γειτονιάς.

Θα γίνει λεπτομερής καταγραφή  100 χώρων. Για 20 θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες απεμπλοκής τους.

Πηγή: econews.gr

Posted in Οικολογία and tagged , , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *