Θετική εξέλιξη για τη βιοποικιλότητα

Θετική εξέλιξη για τη βιοποικιλότητα

Το WWF υποδέχτηκε θετικά την ανακοίνωση της νέας στρατηγικής για την προστασία και τη βελτίωση της κατάστασης της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική φανερώνει τη διάθεση της Επιτροπής να υλοποιήσει τις πρόσφατες δεσμεύσεις των ηγετών της ΕΕ περί εκπλήρωσης των στόχων για τη βιοποικιλότητα για το 2020 που έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Ελλάδα, πρόσφατα ψηφίστηκε ένας νέος νόμος που ενισχύει τη θεσμική κατοχύρωση της προστασίας της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, το WWF Ελλάς υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα ως βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του νόμου. Η Στρατηγική αποτελεί εκκρεμότητα της χώρας από το 1994. Η Στρατηγική, που βρίσκεται πλέον υπό εκπόνηση, θα θέσει συγκεκριμένους στόχους, θα ιεραρχήσει δράσεις και θα εξειδικεύσει μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των πολύτιμων και μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών της χώρας. Η εθνική στρατηγική θα αποτελέσει το σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση των αναγκών της βιοποικιλότητας σε όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες.

Εξάλλου, το ζήτημα κατά την υιοθέτηση μιας στρατηγικής, σε όποιο επίπεδο, εθνικό ή ευρωπαϊκό, είναι η εφαρμογή, η οποία εξαρτάται από τις επιλογές όλων των τομέων της κοινωνίας και της οικονομίας. Όπως τονίζει ο Alberto Arroyo, συντονιστής πολιτικών για τη φύση του WWF, «η νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα καλών προθέσεων, όμως δεν έχει τη δυνατότητα να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι βασικές λύσεις για τη διατήρηση της φύσης δεν πρέπει να αναζητηθούν σε αυτήν την στρατηγική, αλλά στις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις, όπως είναι το Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική και η στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη, που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Η δέσμευση της ΕΕ για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας θα φανεί από την πορεία και το τελικό αποτέλεσμα των επικείμενων μεταρρυθμίσεων.»

Λάθη του παρελθόντος, που οδήγησαν στην αποτυχημένη προσπάθεια εκπλήρωσης του στόχου του 2010, πρέπει να αποφευχθούν. Στο αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή της Στρατηγικής, ώστε οι στόχοι που τίθενται να μη μείνουν στα χαρτιά. «Μετά και την πρόσφατη κοινή πρωτοβουλία ομάδας Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, μεταξύ των οποίων και της Υπουργού ΠΕΚΑ, κας Τίνας Μπιρμπίλη, περιμένουμε η Ελλάδα να ταχθεί υπέρ της ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας σε όλες τις μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, αναμένουμε την άμεση υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής και την εφαρμογή των μέτρων που θα προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης», δήλωσε η Ιόλη Χριστοπούλου, υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον του WWF Ελλάς.

Posted in Οικολογία and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *