Εθνικό Πάρκο ο Όλυμπος

Εθνικό Πάρκο ο Όλυμπος

Εθνικό Πάρκο χαρακτηρίζεται η εκτός σχεδίου περιοχή του Ολύμπου και διευρύνεται το καθεστώς προστασίας του βουνού, με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έναν μήνα.

Μέσα στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού οριοθετούνται δύο Ζώνες Προστασίας της Φύσης, Α και Β, οι οποίες περιβάλλονται από τη Ζώνη Γ, που ταυτίζεται με το εξωτερικό όριο του εθνικού πάρκου. Τα μέτρα προστασίας είναι αυστηρά μέσα στις δύο πρώτες ζώνες και πιο ήπια στην τρίτη ζώνη. Σε αυτήν επιτρέπονται ορισμένες δραστηριότητες, όπως και η κατασκευή ήπιων υποδομών, ενώ οι νόμιμα υφιστάμενες χρήσεις διατηρούνται και μπορούν να εκσυγχρονιστούν, ύστερα από έγκριση του φορέα διαχείρισης.

Εντός δύο ετών πρέπει να απομακρυνθούν οι παράνομες χρήσεις και δραστηριότητες, ενώ μέσα στο ίδιο διάστημα πρέπει να καταργηθεί το Πεδίο Βολής Λιτόχωρου.

Οπου επιτρέπεται η δόμηση, το όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται στα 10 στρέμματα κατ΄ ελάχιστο, ενώ κατά παρέκκλιση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα των 4 στρεμμάτων, υφιστάμενα έως 31.3.2011 (έναρξη ισχύος του νόμου 3937 περί βιοποικιλότητας).

Posted in Οικολογία and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *