Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει σύμφωνα με τους μαθητές

Οι 9 στους 10 μαθητές έχουν κακή άποψη για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας

Οι 9 στους 10 μαθητές έχουν κακή άποψη για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας ακόμη έρευνας, επιβεβαίωσαν ξανά αυτό που όλοι γνωρίζουμε: ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει σε μεγάλο βαθμό ενώ είναι πολλές και βαθιές οι αλλαγές που απαιτούνται για την βελτίωσή του.

Θετική άποψη για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας δήλωσε ότι έχει μόνο το 10% των μαθητών, το 15% των γονέων, το 12% των εκπαιδευτικών. Το 50% των μαθητών και το 70% των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί «λίγο» ή «καθόλου». Το 50% των μαθητών, το 60% των γονέων και το 70% των καθηγητών δεν είναι ικανοποιημένοι με τις υποδομές του σχολείου και το ωράριο (45%, 26%, 62% αντίστοιχα). Ανάλογα είναι τα ποσοστά και για τα σχολικά βιβλία. Το 48% των μαθητών και το 47% των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τον σημερινό τρόπο διδασκαλίας.

Οι μισοί μαθητές, οι 4 στους 10 γονείς και 1 στους 5 εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι πρέπει να καταργηθούν οι Πανελλαδικές και η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση να είναι ελεύθερη, ενώ το 1/5 των μαθητών μαθητές, το 1/3 των γονέων και τα 7/10 των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι πρέπει να πραγματοποιούνται μετά το τέλος των λυκειακών σπουδών. Ποσοστό 15% των μαθητών και γονέων και το 6% των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι πρέπει να μείνουν όπως είναι.

Οι μισοί μαθητές, οι 4 στους 10 γονείς και 1 στους 5 εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι πρέπει να καταργηθούν οι Πανελλαδικές και η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση να είναι ελεύθερη

Οι μισοί μαθητές, οι 4 στους 10 γονείς και 1 στους 5 εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι πρέπει να καταργηθούν οι Πανελλαδικές και η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση να είναι ελεύθερη

Για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, μόνο «οι σχέσεις μαθητών μεταξύ τους» αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό, θεωρεί το 70% των μαθητών και το 60% των γονέων. Για τις σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών, το 65% μαθητών και γονέων και το 73% των εκπαιδευτικών απαντούν «σε μικρό βαθμό». Στο ίδιο χαμηλό επίπεδο κατατάσσονται και οι σχέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ τους και εκπαιδευτικών – γονέων.

Για τις δεξιότητες των μαθητών σε διάφορους τομείς και οι τρεις ομάδες απαντούν, με υψηλά ποσοστά, ότι «καλλιεργούνται κυρίως εκτός σχολείου» ενώ εντός σχολείου τα ποσοστά είναι θετικά μόνο για το θέατρο. Και οι τρεις ομάδες είναι πεπεισμένοι ότι η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές γίνεται κυρίως εκτός σχολείου, ενώ δηλώνει ότι η ιδιωτική εκπαίδευση επιλέγεται «για καλύτερη εκπαίδευση».

Στο ερώτημα για το πώς θα ήθελαν να λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα; Το 63% των μαθητών, το 35% των γονέων και οι μισοί εκπαιδευτικοί λένε «πιο ελεύθερα». «Πιο αυστηρά» απαντούν το 43% των γονιών, το 37% των εκπαιδευτικών και το 16% των μαθητών. «Όπως είναι» απαντά το 7% των μαθητών, το 12% των γονιών και το 5% των εκπαιδευτικών.

Η έρευνα διεξήχθη από την ομάδα των κοινωνιολόγων Φωτεινή Κουρτίδου, Ελένη Μπρίκα, Ελισάβετ Πασχαλίδου, Χρήστο Ρουμπίδη και Γεώργιο Παπαδόπουλο (πληροφορικός) υπό την εποπτεία του διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κωνσταντινίδη. Στην έρευνα (η ίδια ομάδα έχει πραγματοποιήσει άλλες 15 που σχετίζονται με το σχολείο) συμμετείχαν 1.118 μαθητές Γυμνασίων και Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, 378 γονείς και 131 εκπαιδευτικοί από 22 σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία βρίσκονται σε αστικές και περιαστικές περιοχές, σε βιομηχανική ζώνη και σε επαρχιακούς οικισμούς του Νομού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Καθημερινή

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *