Ανατροπές στα εργασιακά

Καταργείται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Καταργείται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Αποστέλλονται σήμερα από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους κοινωνικούς εταίρους τα σχέδια των δύο Προεδρικών Διαταγμάτων για τις ανατροπές στα εργασιακά.

Το ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αφορά στη μείωση του κόστους των υπερωριών.

Το δεύτερο προβλέπει αύξηση του ορίου των απολύσεων από το 2% στο 4% για επιχειρήσεις που απασχολούν από 200 άτομα και άνω και μείωση του ποσού της αποζημίωσης λόγω απόλυσης κατά 20% – 40%, χωρίς προκαταβολή και σε έξι δόσεις.

Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα θα προβλέπεται η εισαγωγή νέου ύψους κατώτατων αποδοχών για νέους και μακροχρόνια ανέργους.

Συγκεκριμένα, συζητείται ο κατώτατος μισθός να είναι στα 640 ευρώ, έναντι 740 σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται ότι έμμεσα καταργείται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Ακόμη, ανατροπές προβλέπονται στον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αλλά και στη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Σημειώνεται πως το Μνημόνιο που έχει συνομολογήσει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ προβλέπει πως η Ελλάδα θα υιοθετήσει νομοθεσία για την μεταρρύθμιση του πλαισίου μισθολογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα, που θα προβλέπουν τη μείωση της αμοιβής της υπερωριακής εργασίας και τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας.

Θα επιτρέπει δε, σε τοπικά σύμφωνα να θέτουν τις μισθολογικές αυξήσεις χαμηλότερα από τις κλαδικές συμφωνίες και να εισάγουν αμοιβές που θα συνδέονται με την παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης.

Με το Μνημόνιο η Κυβέρνηση δεσμεύθηκε να αλλάξει τον κανονισμό σχετικά με το σύστημα διαιτησίας, (νόμος 1876/1990) έτσι ώστε και τα δύο μέλη να μπορούν να καταφύγουν στη διαιτησία αν διαφωνούν με τη πρόταση του μεσολαβητή.

Επίσης, ανέλαβε να υιοθετήσει νομοθεσία για τους κατώτατους μισθούς με εισαγωγή μισθών κάτω από τον κατώτατο μισθό (sub-minima) για ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι και θα εφαρμόσει μέτρα που θα εγγυώνται ότι οι τρέχοντες κατώτατοι μισθοί θα παραμείνουν σταθεροί σε ονομαστικούς όρους για τρία χρόνια.

Τέλος, η Ελλάδα δεσμεύθηκε έναντι των δανειστών της να αλλάξει την νομοθεσία για την προστασία της εργασίας παρατείνοντας την περίοδο μαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος, μειώνοντας το συνολικό επίπεδο αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης και διασφαλίζοντας ότι το καθεστώς αποζημίωσης θα είναι το ίδιο για ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, αυξάνοντας το ελάχιστο όριο ενεργοποίησης των κανόνων μαζικών απολύσεων ειδικά για μεγάλες επιχειρήσεις και διευκολύνοντας τη χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και ημιαπασχόλησης.

Στόχος του υπουργείου είναι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος Ιουνίου.

Πηγή: tanea.gr

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

One Comment

  1. Pingback: Επιδότηση του μισθού νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας έως 25 ετών | Slap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *