Αλλαγές στο ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών

Αλλαγές στο ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών

Αλλαγές στο ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών εισάγει με απόφασή του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας, ως συνέπεια της αύξησης του ωραρίου από 37,5 σε 40 ώρες στο Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι βάση του σχετικού νόμου οι ώρες απασχόλησης αυξήθηκαν για τους μόνιμους υπαλλήλους, τους αορίστου χρόνου, καθώς και γι΄ αυτούς που απασχολούνται σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΔΔ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, κατ΄ επιλογή των υπαλλήλων, ορίζεται ως εξής: 07.00 με 15.00, 07.30 με 15.30, 8.00 με 16.00, 8.30 με 16.30, και 9.00 με 17.00. Η αίτηση επιλογής του ωραρίου εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί από τους υπαλλήλους ως τις 8 Αυγούστου και η δήλωση είναι δεσμευτική και ανέκκλητη με εφαρμογή μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Τα ΚΕΠ
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των δήμων στα οποία υπηρετούν τρεις και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.30 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.

Για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας κάθε ημέρα ανέρχονται σε οκτώ και, συνολικά, σε 40 την εβδομάδα. Για το προσωπικό που εξαιρείται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες εργασίας κάθε ημέρας ορίζονται σε έξι ώρες και σαράντα λεπτά και, συνολικά, σε 40 την εβδομάδα.

Μετά το νέο ωράριο εργασίας ορίζεται ότι η είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για τις οποίες δεν ίσχυε περιορισμένο ωράριο θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00 – 15.00. Η είσοδος του κοινού στις υπηρεσίες που ίσχυε περιορισμένο ωράριο (12.00-14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 12.00-15.00.

Ειδικά για τις ΔΟΥ το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.30, χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου. Τέλος, η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται από 07.30.

Πηγή:imerisia.gr

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *