Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας-Αττικής 2021

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας-Αττικής 2021

Έμφαση στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, δίνει η πρόταση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας/Αττικής 2021, του οποίου οι βασικοί πυλώνες παρουσιάστηκαν σήμερα από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Παπακωνσταντίνου, και τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Ν. Σηφουνάκη.

Προτεραιότητα του νέου Ρυθμιστικού είναι η κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας σε οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, καθώς και ο περιορισμός των παρεκκλίσεων στη δόμηση, σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές, όπως ισχύει ήδη σε μεγάλο μέρος της Αττικής. Επιπλέον, προτείνεται να ενσωματωθεί στο κόστος της εκτός σχεδίου οικοδόμησης η επιβάρυνση που επιφέρει σε αστικές υποδομές και περιβάλλον, μέσω της θέσπισης αντισταθμιστικών οφελών και ενίσχυσης του Πράσινου Ταμείου. Προωθούνται, ωστόσο, δυνατότητες εναλλακτικών χρήσεων στην εκτός σχεδίου γη, κυρίως στον γεωργικό τομέα.

Τονίζεται, παράλληλα, η ανάγκη αποφυγής της κατασκευής νέων αστικών και περιφερειακών αυτοκινητοδρόμων, που επιτείνουν το φαινόμενο της αστικής διάχυσης, ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικά ή τοπιακά προστατευόμενες περιοχές, ή αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων πολιτικής για τον Παράκτιο Χώρο, προβλέπονται ειδικά μέτρα για την τήρηση της νομοθεσίας, όπως η κατεδάφιση αυθαιρέτων, αλλά και για την απόδοση μέρους των εσόδων, που προκύπτουν από αποδοτικές χρήσεις στο Πράσινο Ταμείο, ώστε να κατανεμηθούν σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας και συντήρησης των φυσικών περιοχών.

Άξονες προτεραιότητας του νέου Ρυθμιστικού είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης φυσικών πόρων, εδαφών και ενέργειας. Στόχος του είναι η αξιοποίηση και βέλτιστη χρήση της πολεοδομημένης γης με επανάχρηση κτηρίων, αναπλάσεις, ανάσχεση της διάχυσης της πόλης, θωράκιση του εξωαστικού χώρου, της γεωργικής γης, των χώρων πρασίνου και των ελεύθερων χώρων.

Η πρόταση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου θα τεθεί σε διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: kathimerini.gr

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , .

One Comment

  1. Pingback: Γραμμή μετρό από Περισσό μέχρι Βύρωνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *