Πρυτάνεις για ένα χρόνο

Πρυτάνεις για ένα χρόνο

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 θα διοικούν τα πανεπιστήμιά τους οι σημερινοί πρυτάνεις, όπως ορίζει ο νέος νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων που απέστειλε χθες σε όλα τα ιδρύματα το υπουργείο Παιδείας, προσδιορίζοντας το χρονοδιάγραμμα για τη θητεία και τη λειτουργία των υφιστάμενων οργάνων διοίκησής τους.

Όπως προβλέπει η εγκύκλιος, η θητεία των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, λήγει στις 31-8-2012. Μέχρι τη λήξη της θητείας τους ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται σε αυτό.

Οι νέοι πρυτάνεις θα εκλεγούν κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης ενδιαφέροντος και ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες υποψηφιότητες που θα προκρίνουν τα νέα Συμβούλια Διοίκησης, θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και θα ασκούν διευρυμένες διοικητικές αρμοδιότητες.

Επίσης, η σύγκλητος κάθε ιδρύματος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέχρι την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου κάθε ιδρύματος, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 16 Ιανουαρίου 2012.

Πηγή:tvxs.gr

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *