Προς πώληση η Αγροτική

Προς πώληση η Αγροτική

«Πράσινο φως» για την αναδιάρθρωση της Αγροτικής Τράπεζας, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και πώλησης περιουσιακών στοιχείων, άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα προβλέπει ότι το Δημόσιο θα διαθέσει το ποσό του 1,144 δις ευρώ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής, ενώ ιδιώτες επενδυτές θα εισφέρουν 115 εκατ. «με πλήρη εγγύηση από κοινοπραξία τραπεζών», όπως σημειώνεται και στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η διαδικασία προβλέπει επίσης:

  • Την πώληση του 25% των περιουσιακών στοιχείων της Αγροτικής έως το 2013.
  • Μείωση κατά 25% των λειτουργικών δαπανών επίσης έως το 2013.
  • Αλλαγές στη διαδικασία έγκρισης δανείων «με αυστηρή τήρηση υγιών πρακτικών της αγοράς»
  • Αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης κινδύνων
Posted in Κοινωνία and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *