Παρατηρητήριο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Παρατηρητήριο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Ένα σύγχρονο δίκτυο σταθμών μέτρησης θα εγκατασταθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας, με σκοπό τον συνεχή έλεγχο της τήρησης των ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που παράγονται από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Και όταν θα εντοπίζονται υπερβάσεις των ορίων, θα ειδοποιούνται οι αρχές για έλεγχο και επιβολή κυρώσεων.

Αυτό προβλέπει το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Υποδομών και Ανάπτυξης και Παιδείας και Πολιτισμού, που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 31 Αυγούστου, κατ’ εφαρμογήν του «νόμου Βορίδη» για τις Τηλεπικοινωνίες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, σκοπός του Δικτύου των σταθμών «είναι ο διαρκής αδιάβλητος, διαφανής και αξιόπιστος έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία».

Το δίκτυο, που θα λειτουργεί από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) θα δημιουργηθεί δια της εγκατάστασης «κινητών και σταθερών σταθμών μέτρησης των επιπέδων της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα», όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης.

Όπως σημειώνεται, «τα δεδομένα, που θα λαμβάνουν οι σταθμοί μέτρησης, θα μεταφέρονται σε Κέντρο Διαχείρισης» όπου θα γίνεται η επιστημονική ανάλυση και επεξεργασία, ενώ θα είναι διαθέσιμα ελεύθερα στο κοινό, μέσω ειδικής ιστοσελίδας.

Οι σταθμοί μέτρησης του δικτύου «είναι εξειδικευμένα διακριβωμένα όργανα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και καταγράφουν πεδία που εκπέμπονται στο σημαντικότερο μέρος του ραδιοφάσματος, στο οποίο λειτουργούν οι σταθμοί κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης.

Στόχος του παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος της συνολικής έκθεσης του κοινού «στα υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκπέμπονται» από τους σταθμούς κεραιών των τηλεπικοινωνιών, «μέσω της μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και του υπολογισμού της ισοδύναμης πυκνότητας ισχύος και του συνολικού λόγου έκθεσης που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί κατά πόσον υπερβαίνονται τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία».
Σε περίπτωση που το παρατηρητήριο «πιάσει» στο ραδιοφάσμα τιμές που ξεπερνούν το ανώτερο επιτρεπτό όριο, θα ειδοποιούνται οι αρχές για τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων. Θα υπάρχουν δύο είδη σταθμών, που θα πραγματοποιούν ευρυζωνικές συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Υποδομών και Ανάπτυξης, «οι τεχνικές προδιαγραφές του Δικτύου βασίζονται σε διεθνείς σχετικές συστάσεις καθώς και σε πρότυπα και οδηγίες που έχουν εκδώσει διεθνείς οργανισμοί όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιακών (ITU) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)».

Πηγή:tovima.gr

Posted in Κοινωνία, Τεχνολογία and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *