Νέα λίστα των Βαρέων-Ανθυγιεινών

Νέα λίστα των Βαρέων-Ανθυγιεινών

Εκπροσώπους στην Επιτροπή που θα γνωμοδοτήσει για τα επαγγέλματα τα οποία θα περιλαμβάνονται στη νέα λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καλούνται να ορίσουν οι κοινωνικοί εταίροι (Ενώσεις εργοδοτών και Συνδικάτα), μετά από πρόσκληση που απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουµάνης.

Στην επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τα πορίσματα τα οποία έχουν ήδη εκπονηθεί, θα μετέχουν πέντε εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, τέσσερις εκπρόσωποι του υπουργείου Εργασίας, ενώ από έναν εκπρόσωπο θα ορίσουν το Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να οριστούν εντός 15 ηµερών από την παραλαβή της πρόσκλησης και το πόρισμα θα πρέπει να κατατεθεί ως το τέλος Μαΐου.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τα επιστημονικά πορίσματα που έχουν ήδη εκπονηθεί και η νέα λίστα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πρόβλεψη του Μνηµονίου, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόµενοι οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% του εργατικού δυναµικού.

Σήμερα ο αριθμός των εργαζομένων που εντάσσονται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα είναι 680.000 και θα πρέπει να μειωθεί στις 450.000.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας, θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Στις κατηγορίες εργαζομένων που θα εξαιρεθούν από τη λίστα θα επέλθουν δυσμενείς αλλαγές στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση, στους μισθούς και τις συντάξεις.

Από τις αλλαγές αυτές δεν επηρεάζονται όσοι εργαζόμενοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν µε το ισχύον καθεστώς. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή υπουργό Εργασίας θα εξαιρεθούν όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα εκ των οποίων τα 3.600 στα βαρέα, ή πρόκειται να τα συγκεντρώσουν ως το τέλος του 2015.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ


Posted in Κοινωνία and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *