Μεταφορά συντελεστή δόμησης

Μεταφορά συντελεστή δόμησης

Τη δυνατότητα μετατροπής εξοχικών περιοχών σε μόνιμης κατοικίας με εισφορά σε χρήμα δίνει το σχέδιο νόμου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής 2021. Επαναφέρει επίσης τη δυνατότητα μεταφορά συντελεστή δόμησης σε επίπεδο δήμου ή ομάδα όμορων δήμων ενώ αφήνει «παράθυρα» για επεκτάσεις σχεδίων πόλεως. Η ρύθμιση καταργεί τις παρεκκλίσεις αρτιότητας σε εκτός σχεδίου οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων ενώ επιχειρεί την ενίσχυση της «γειτονιάς» με την απαγόρευση της διαμπερούς διέλευσης οχημάτων.

Ειδικότερα, στις εντός σχεδίου περιοχές, μόνο σε επιλεγμένες «Ειδικές Ζώνες», περιορισμένες σε έκταση και αριθμό, θα επιτρέπεται αύξηση των ισχυόντων συντελεστών δόμησης. Η θεσμοθέτηση των συγκεκριμένων ζωνών, σύμφωνα με το σκεπτικό του υπουργείου, αποσκοπεί στην ανακούφιση πυκνοδομημένων περιοχών και την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων, με τη δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης από διατηρητέα κτήρια ή συγκροτήματα, πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία, περιοχές προστασίας της φύτευσης και από υπό απαλλοτρίωση χώρους.

Η δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή θα μπορεί να γίνεται σε επίπεδο δήμου αλλά, ειδικά για το κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, θα μπορεί να γίνει και ανά ομάδα όμορων δήμων όταν αυτοί διακρίνονται από λειτουργική συνέχεια και πολεοδομική αλληλεξάρτηση.

Για τη χωροθέτηση των Ειδικών Ζωνών, θα εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα, σε εξειδίκευση του Ρυθμιστικού, μετά από ειδική μελέτη ρύθμισης της πυκνότητας δόμησης. Με το ΠΔ θα οριοθετούνται οι Ειδικές Ζώνες, θα προσδιορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος Συντελεστής Δόμησης καθώς και κάθε άλλη πρόβλεψη της γενικής νομοθεσίας (περί κοινωνικού συντελεστή δόμησης, περί αυξημένου συντελεστή, ή περί μεταφοράς συντελεστή).

Μείωση των ισχυόντων ανώτατων επιτρεπόμενων συντελεστών προωθείται σε περιοχές όπου δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί και προβλέπεται ότι θα αλλοιώσουν τον χαρακτήρα τους καθώς και σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά όπως είναι οι παρυφές ορεινών όγκων, αρχαιολογικών χώρων, θαλασσίου μετώπου και ρεμάτων.

Για περιοχές οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο ως περιοχές Β κατοικίας (εξοχικές) θα είναι δυνατή η μετατροπή τους σε Α κατοικίας αλλά αυτό δεν θα συνοδεύεται από αύξηση του συντελεστή δόμησης πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου για περιοχές Β κατοικίας. Στην περίπτωση που γίνει η μετατροπή, οι ιδιοκτήτες της έκτασης θα οφείλουν συμπληρωματική εισφορά η οποία θα εισπράττεται σε χρήμα από τους οικείους ΟΤΑ για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων.

Η μετατροπή σε Α κατοικίας θα μπορεί να γίνει όταν υπάρχει διαπιστωμένη τάση μετασχηματισμού μιας περιοχής εξοχικών κατοικιών σε πρώτης κατοικίας. Έκθεση η οποία θα συντάσσεται με ευθύνη του ΟΤΑ θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι ένα ποσοστό (τουλάχιστον 30%) των κατοικιών της περιοχής έχουν μετατραπεί σε μόνιμης κατοικίας.

Επεκτάσεις σχεδίων πόλης, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, μπορούν να γίνουν εάν προκύψει τεκμηριωμένα πρόβλεψη πληθυσμιακής αύξησης η οποία δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη πολεοδομημένη ή θεσμοθετημένη προς πολεοδόμηση γη. Δεν θα επιτρέπεται επέκταση σχεδίου εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου ήδη θεσμοθετημένων επεκτάσεων στον ίδιο δήμο ενώ θα αποφεύγεται η κατάληψη της Γεωργικής Γης Α Προτεραιότητας καθώς και περιοχών μεγάλων κλίσεων ή ημιδασικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο του περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης, προβλέπεται ότι για την έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να καταβάλλεται ειδικό αντισταθμιστικό τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου. Αντισταθμιστικά τέλη ενίσχυσης της πολιτικής χρήσεων γης προβλέπονται, μεταξύ άλλων, και στην περίπτωση χωροθέτησης ή λειτουργίας επιτρεπόμενης, αλλά υπό προϋποθέσεις, ειδικής χρήσης επιβαρυντικής για τον αστικό ιστό. Επίσης προβλέπεται τέλος υπεραξίας για όσους ωφελούνται από έργα αναβάθμισης του δημόσιου χώρου.

Με τον έλεγχο των χρήσεων γης, τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου πρασίνου, την αποθάρρυνση ή και απαγόρευση της διαμπερούς διέλευσης των οχημάτων η νέα ρύθμιση θέτει ως στόχο και τη διατήρηση της γειτονιάς στις πόλεις της Αττικής.

Διαβάστε όλοτο σχέδιο νόμου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής 2021

Πηγή:tovima.gr

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *