Ευκαιρία για σύνταξη στα 60

Ευκαιρία για σύνταξη στα 60

Οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες, που είχαν πέρυσι 33 έτη ασφάλισης και μαζί με τα (παλαιά) πλασματικά χρόνια που θα αναγνωρίσουν μέχρι το 2013 συμπληρώνουν 35ετία, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον στο 60ό έτος χωρίς την προσαύξηση των ετών που ισχύουν από το 2011. Ακόμη και εάν πέρυσι ήταν 58 ετών.

Αυτό προβλέπει η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τα όρια συνταξιοδότησης στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), δίνοντας έτσι ευκαιρίες συνταξιοδότησης σε άνδρες και, κυρίως, μητέρες ασφαλισμένες στα ταμεία των Μηχανικών, των Νομικών (Δικηγόρων) και των Υγειονομικών (Γιατρών).

Ετσι, όσοι και όσες έχουν 35ετία το 2010 και οι άνδρες το 60ό έτος και οι γυναίκες το 58ο έτος της ηλικίας, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε από τους τομείς κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Υγειονομικοί, Μηχανικοί και Δικηγόροι), ανεξάρτητα από τις μεταβολές που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2011.

Στις περιπτώσεις που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνονται 35 έτη ασφάλισης, συμπεριλαμβανόμενου και τυχόν πλασματικού χρόνου που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις (του ν. 2084/1992), εφ’ όσον η αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31/12/2013, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί το απαιτούμενο όριο ηλικίας (60ό για τους άνδρες και το 58ο για τις γυναίκες) οι ανωτέρω ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1η/1/2011 με τη συμπλήρωση του 60ού ή του 58ου έτους της ηλικίας, χωρίς να απαιτείται προσαυξημένος χρόνος ασφάλισης ή όριο ηλικίας.

Για παράδειγμα, άνδρας που το 2010 συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 58 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2012 οπότε και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας.

Επίσης, άνδρας που το 2010 συμπληρώνει 33 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 58 ετών, υποβάλλοντας αίτηση για αναγνώριση δύο ετών στρατιωτικής υπηρεσίας το 2012, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2012, καθώς μέχρι 31/12/2010 είχε συμπληρώσει -μαζί με τα πλασματικά- 35 έτη ασφάλισης και το 2012 συμπληρώνει το όριο ηλικίας που απαιτούνταν το 2010, δηλαδή το 60ό έτος της ηλικίας.

Γυναίκες με 25ετία

Οι ασφαλισμένες του ΤΣΜΕΔΕ και του Ταμείου Νομικών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε εάν το 2010 είχαν 25 έτη και ήταν 60 ετών. Ειδικά για τις γυναίκες υγειονομικούς (ΤΣΑΥ), που μέχρι πέρυσι συμπλήρωσαν 21,5 έτη ασφάλισης και την ηλικία των 60 ετών, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, εφ’ όσον κατά το έτος συνταξιοδότησης έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

* Για παράδειγμα, ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί το 2012 θα πρέπει να έχει 22 έτη ασφάλισης, καθώς οι διατάξεις του ν. 2084/1992 που προβλέπουν αύξηση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξακολουθούν να ισχύουν.

Στις περιπτώσεις γυναικών που μέχρι 31/12/2010 έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη ασφάλισης για το ΤΣΜΕΔΕ και το Ταμείο Νομικών και 21 για το ΤΣΑΥ), αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, εφ’ όσον έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται αυξημένο όριο ηλικίας.

**Για παράδειγμα, ασφαλισμένη του ΤΣΜΕΔΕ ή του Ταμείου Νομικών, που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 58 ετών, θα συνταξιοδοτηθεί το 2012 οπότε και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας. Αντίστοιχα ασφαλισμένη του ΤΣΑΥ που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνει 21 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 58 ετών, θα συνταξιοδοτηθεί το 2012 οπότε και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της, εφ’ όσον έχει 22 έτη ασφάλισης.

Τα ανωτέρω ισχύουν αντίστοιχα και για τις έγγαμες γυναίκες του Ταμείου Νομικών.

**Για παράδειγμα, έγγαμη γυναίκα που συμπληρώνει 24 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 και έχει ηλικία 58 ετών, θα συνταξιοδοτηθεί το 2012 που συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας, εφ’ όσον έχει 25 έτη ασφάλισης.

Κριτήριο το 60ό έτος

Κριτήριο για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης αποτελεί το έτος κατά το οποίο συμπληρώνεται το 60ό έτος της ηλικίας και όχι ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης.

**Για παράδειγμα, έγγαμη γυναίκα του Ταμείου Νομικών, που το 2013 συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας και έχει 25 έτη ασφάλισης, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας.

Επίσης, έγγαμη γυναίκα του Ταμείου Νομικών, που το 2012 συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 58 ετών, θα συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας της, καθώς συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το 2014 και για εκείνο το έτος απαιτείται για συνταξιοδότηση ή συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας.

Οσον αφορά τις έγγαμες γυναίκες του Ταμείου Νομικών, που μέχρι 31/12/1997 είχαν συμπληρώσει τις (τότε) προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, επισημαίνεται ότι οι καταστατικές διατάξεις (όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 2084/1992) εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς οι ανωτέρω συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφ’ όσον μέχρι 31/12/1997 έχουν συμπληρώσει 17 έτη ασφάλισης, χωρίς να απαιτούνται οι αυξημένες προϋποθέσεις που τίθενται από το ν. 3863/2010.

Σύνταξη στο 48ο με… ενήλικο

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας καταργείται η τριπλή προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένης στο Ταμείο Νομικών με ανήλικο και τα αναγκαία έτη ασφάλισης. Ετσι:

* Μητέρα ανηλίκου, που μέχρι 31/12/2010 είχε συμπληρώσει τουλάχιστον 21 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 50 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε στο μέλλον, ανεξάρτητα εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης το ανήλικο τέκνο έχει πλέον ενηλικιωθεί.

**Μητέρα ανηλίκου, που μέχρι 31/12/2010 συμπλήρωσε τουλάχιστον 21 έτη ασφάλισης και έχει ηλικία 48 ετών, μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2012, οπότε και συμπληρώνει το 50ό έτος της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν πλέον το ανήλικο τέκνο έχει ενηλικιωθεί.

**Χρήση της ρύθμισης αυτής μπορούν να κάνουν και μητέρες ανήλικων που στο παρελθόν -κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης- είχαν ανήλικο παιδί, αλλά δεν είχαν το απαιτούμενο όριο ηλικίας. Και όταν συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας δεν είχαν πλέον ανήλικο τέκνο.

**Παράδειγμα: ασφαλισμένη που το 2004 είχε 18 έτη ασφάλισης, ηλικία 46 ετών και ανήλικο τέκνο, δεν μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί καθώς δεν είχε συμπληρώσει το 48ο έτος της ηλικίας, ενώ κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας το ανήλικο τέκνο είχε ενηλικιωθεί και δεν μπορούσε πλέον να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου. Με τις νέες διατάξεις, η εν λόγω ασφαλισμένη μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα εάν εξακολουθεί να υπάρχει ή όχι ανήλικο τέκνο, καθώς κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης συνυπήρχε η ανηλικότητα του τέκνου. *

Πηγή:enet.gr


Posted in Κοινωνία and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *