Επιπλέον άδεια για όσους εργαζόμενους αρρωστήσουν στις διακοπές

Επιπλέον άδεια για όσους εργαζόμενους αρρωστήσουν στις διακοπές

Επιτέλους ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα για εκατομμύρια εργαζόμενους. Και αυτό διότι από εδώ και στο εξής όσοι εργαζόμενοι αρρωσταίνουν μέσα στο διάστημα της κανονικής άδειας μετ’ αποδοχών μπορούν να διεκδικήσουν το διάστημα της ασθένειας ως κανονική άδεια αργότερα. Τα παραπάνω αποφάσισε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δεσμευτική σε ολόκληρη την ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Οδηγία της ΕΕ για τον Χρόνο Εργασίας προβλέπει για τους εργαζόμενους τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες κανονικής άδειας ακόμα και αν αυτή συμπέσει με άδειες ασθένειας.

Kατά το Δικαστήριο, ο εργαζόµενος που τελεί «σε κατάσταση ανικανότητας προς εργασία πριν από την έναρξη της περιόδου ετήσιας άδειας, δικαιούται να λάβει την εν λόγω άδεια σε περίοδο άλλη από αυτή που συµπίπτει µε την περίοδο της αναρρωτικής άδειας».

Κατά συνέπεια «ο εργαζόµενος δικαιούται να λάβει µεταγενέστερα την ετήσια άδειά του µετ’ αποδοχών η οποία συµπίπτει µε περίοδο αναρρωτικής άδειας τούτο δε, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγµής επελεύσεως της ανικανότητας προς εργασία».

Παλαιότερη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου έδινε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να μετακινήσουν την κανονική άδεια σε άλλη περίοδο αν συμπίπτει με άδεια ασθενείας.

Πηγή:koutipandoras.gr

Posted in Κοινωνία and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *