Βάσεις 2013:Νέες εκτιμήσεις.

Βάσεις 2013:Νέες εκτιμήσεις.

Επιβεβαιώνουν την εικόνα πτώσης των βάσεων 2013 στα πανεπιστήμια της χώρας, με μοναδική εξαίρεση το πρώτο επιστημονικό πεδίο, τα στοιχεία σχετικά με τον εφετινό αριθμό των εισακτέων που παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας. Τώρα οι μαθητές θα πρέπει να  ετοιμαστούν για να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους.

Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο (νομικές, ανθρωπιστικές σπουδές) δεν μειώθηκαν οι βάσεις 2013 τελικά οι εισακτέοι στις Σχολές της «κορυφής» και ειδικά στις Νομικές. Τα περιζήτητα τμήματα του πεδίου όμως αναμένεται ότι θα κινηθούν στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα.

Στα ΤΕΙ αντίθετα, λόγω της δραστικής μείωσης των εισακτέων εφέτος, αναμένονται ανοδικές τάσεις στις βάσεις 2013 στα περισσότερα επιστημονικά πεδία (1ο, 2ο, 4ο και 5ο).

Κατά τα άλλα, στα πανεπιστήμια αναμένεται πτώση των βάσεων 2013 στα 4 από τα 5 επιστημονικά πεδία, δηλαδή το τρίτο (ιατρικές επιστήμες) στο 2ο (θετικές επιστήμες) που η πτώση θα είναι μεγαλύτερη, το 4ο (τεχνολογικές) και το 5ο (οικονομικά).

Εικόνες αντίθετες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Συνολικά 6.806 λιγότεροι φοιτητές θα εισαχθούν εφέτος σε όλα τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση με πέρυσι. Η εικόνα μεταξύ πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι αντίστροφη: Στα πανεπιστήμια θα εισαχθούν 2.113 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι και στα ΤΕΙ 8.919 λιγότεροι. Έτσι, γύρω στις 30.000 – 40.000 υποψήφιους από τους περίπου 110.000 συνολικά αναμένεται εφέτος να μείνουν εκτός ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι αριθμοί των εισακτέων στις σχολές
– Στις Ιατρικές Σχολές είχαμε μικρή αύξηση εισακτέων με τις βάσεις 2013 . Στην Αθήνα εισάγονται εφέτος 170 άτομα, ενώ πέρυσι είχαν εισαχθεί 160. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη όπου πέρυσι εισήχθησαν 160 άτομα, εφέτος θα εισαχθούν 190 πρωτοετείς φοιτητές. Στην Οδοντιατρική Σχολή Αθήνας εισάγονται εφέτος 90 άτομα, ενώ πέρυσι εισήχθησαν 85.

– Στις Φυσικομαθηματικές δεν είχαμε τελικά μεγάλη αύξηση εισακτέων με τις βάσεις 2013 όπως αναμενόταν μετά τις αρχικές προτάσεις του υπουργείου Παιδείας κατά τον σχεδιασμό της «Αθηνάς». Στο Μαθηματικό Τμήμα Αθήνας θα εισαχθούν εφέτος 260 άτομα, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 250. Στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης εισάγονται εφέτος 180 άτομα (πέρυσι 170).

– Στις Νομικές επίσης δεν είχαμε μείωση εισακτέων, αλλά αντίθετα μικρή αύξηση στις βάσεις 2013 . Στην Αθήνα όπου πέρυσι είχαν εισαχθεί 400 άτομα, εφέτος εισάγονται 415 πρωτοετείς φοιτητές. Στη Θεσσαλονίκη εφέτος θα διαβούν το κατώφλι της σχολής 365 άτομα (πέρυσι 350). Στην επαρχία υπήρξε αντίθετα μικρή μείωση εισακτέων. Στη Θράκη εισάγονται εφέτος 400 φοιτητές, ενώ πέρυσι είχαν εισαχθεί 480.

– Στα Πολυτεχνεία επίσης δεν υπήρξε θεαματική αύξηση. Στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αντιθέτως εφέτος εισάγονται 125 άτομα (πέρυσι 100). Στους Πολιτικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ εφέτος εισάγονται 140 (πέρυσι 130).

– Στα Παιδαγωγικά, αντίθετα, οι εισακτέοι μειώνονται, καθώς μειώνεται και η ζήτησή τους. Εφέτος δόθηκαν 190 θέσεις στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (πέρυσι ήταν 200).

– Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης εισάγονται με τις βάσεις 2013 εφέτος 210 άτομα (πέρυσι ήταν 190 εισακτέοι). Στη Στατιστική αντίστοιχα οι πρωτοετείς φοιτητές θα είναι 110 (πέρυσι 70).

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *