Απογραφή στο Δημόσιο

Απογραφή στο Δημόσιο

Με κατεπείγουσα Εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Ντίνος Ρόβλιας και απευθύνεται προς όλους τους Γενικούς Γραμματείς, ζητούνται από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου στοιχεία για τις πραγματοποιηθείσες προσλήψεις και αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού για το 2011, καθώς και εκτιμήσεις για προσλήψεις και αποχωρήσεις για τα επόμενα χρόνια έως το 2015.

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητά στοιχεία για εκτιμήσεις προσλήψεων και αποχωρήσεων του τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα για τα έτη 2011-2015, σε εφαρμογή της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης βάσει της οποίας οι προσλήψεις και οι διορισμοί στο Δημόσιο υπολογίζονται συνολικά από την αναλογία ένα προς δέκα (μία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις), για το 2011, και ένα προς πέντε, για τα έτη 2012-2015.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να στείλουν επειγόντως τα στοιχεία, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός. Οι υπηρεσίες οφείλουν να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και με ιδιαίτερη φειδώ να προβούν στην εκτίμηση αναγκών προσλήψεων για τα επόμενα χρόνια».

Posted in Κοινωνία and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *