Ιδρύεται Ανεξάρτητη Αρχή για την αξιολόγηση των σχολείων

Ιδρύεται Ανεξάρτητη Αρχή για την αξιολόγηση των σχολείων

Ανεξάρτητη Αρχή για την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως υπάρχει και η ΑΔΙΠ για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, πρόκειται να συγκροτήσει το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε απόψε το υπουργείο Παιδείας, η Ανεξάρτητη Αρχή θα έχει διοικητική αυτοτέλεια και θα είναι υπό την εποπτεία του. Η τροπολογία αυτή προστέθηκε στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις». Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής για την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, να εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεων στον χώρο, να υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιτυχής μετάβαση των μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη διά βίου μάθηση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Αρχή, μεταξύ άλλων, θα συντάσσει και θα υποβάλλει στον υπουργό Παιδείας ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού. Παράλληλα, θα αξιολογεί την ποιότητα του έργου των σχολικών μονάδων, θα αξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και θα εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αξιολόγησής τους.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αρχής θα δίδεται η δυνατότητα να αξιολογούν τη διδακτική διαδικασία οι μαθητές και οι οικογένειές τους.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *