Αλλαγές στα πειραµατικά σχολεία

Ριζική αναμόρφωση των πειραματικών σχολείων προετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας

Ριζική αναμόρφωση των πειραματικών σχολείων προετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας

Πλήρη αναμόρφωση του θεσμού των πειραματικών σχολείων που είχαν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια εισηγείται η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, με σκοπό να ξαναγίνουν κέντρα αριστείας.


Με σχέδιο νόµου που προετοιµάζει αυτές τις ηµέρες το υπουργείο Παιδείας προβλέπεται: η σύνδεση όλων των πειραµατικών σχολείων µε τα πανεπιστήµια, η δηµιουργία τροποποιηµένων προγραµµάτων σπουδών ώστε να υλοποιούνται καινοτοµίες, η ένταξη στον θεσµό και πρωτοβάθµιων σχολείων (των 28 ολοήµερων πειραµατικών δηµοτικών που πρωτολειτούργησαν φέτος), η ίδρυση νέων πειραµατικών σε περιοχές όπου λειτουργούν πανεπιστηµιακές σχολές, η δηµιουργία πειραµατικών και στην επαγγελµατική εκπαίδευση και η σύνδεσή τους µε τα ΤΕΙ.

Επίσης, όπως αναφέρουν «Τα Νέα», προβλέπεται δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής µαθητών «µε αποδεδειγµένα ιδιαίτερες ικανότητες», ενώ τα νέα πειραµατικά θα οργανώνουν και οµίλους µαθηµάτων µαζί µε δηµόσια σχολεία των περιοχών τους µε σκοπό τη δηµιουργία πυρήνων αριστείας.

Σκοπός του υπουργείου Παιδείας είναι να επανακτήσει ο θεσµός των πάλαι ποτέ προτύπων και πειραµατικών σχολείων την αίγλη των περασµένων ετών και να αποτελέσουν ξανά κοιτίδα παραγωγής ιδεών.

Κάθε πειραµατικό θα ακολουθεί ωρολόγιο πρόγραµµα ανάλογα µε τις ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας του. Προκειµένου να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις των µαθητών, όχι µόνον του πειραµατικού σχολείου αλλά και των σχολικών µονάδων της ευρύτερης περιοχής που θα ενταχθούν, δηµιουργούνται όµιλοι.

Θα λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραµµα (8η και 9η ώρα) µία ή δύο φορές την εβδοµάδα και θα αφορούν γνωστικούς τοµείς όπως τα µαθηµατικά, τις φυσικές επιστήµες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία κ.λπ. αλλά και άλλα πεδία όπως τα εικαστικά, τον αθλητισµό.

Πώς θα γίνεται η εγγραφή

Η εγγραφή οµίλους µαθητών που φοιτούν στα δηµόσια σχολεία της ευρύτερης περιοχής θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων και µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου σχολικού συµβούλου και του διευθυντή.

Τα υφιστάµενα πειραµατικά σχολεία που διαθέτουν δηµοτικό, γυµνάσιο και λύκειο διατηρούν τη µεταξύ τους σύνδεση ώστε οι απόφοιτοι της µιας βαθµίδας να εγγράφονται αυτόµατα στην επόµενη.

Ο αριθµός των µαθητών που θα εγγράφονται στο πειραµατικό γυµνάσιο είναι δυνατόν να είναι αυξηµένος έως και 50% σε σχέση µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου δηµοτικού και η εισαγωγή θα γίνεται µε τεστ δεξιοτήτων. Αντίστοιχα, ο αριθµός των µαθητών που εγγράφονται στο πειραµατικό λύκειο είναι δυνατόν να είναι αυξηµένος έως και 25% σε σχέση µε τον αριθµό των αποφοίτων του συνδεδεµένου γυµνασίου.

Η ευθύνη και τα έξοδα µετακίνησης των µαθητών βαρύνουν τους γονείς τόσο για την πλήρη φοίτησή τους στα πειραµατικά όσο και στους οµίλους.

Σύµφωνα µε το σχέδιο, το διδακτικό προσωπικό των πειραµατικών σχολείων θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων της δηµόσιας εκπαίδευσης. Η επιλογή θα γίνεται µε βάση τον αξιολογικό πίνακα που θα καταρτίζεται από το Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο (ΕΕΣ) του κάθε πειραµατικού.

Ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός θα υποβάλλει την αίτησή του µε τον φάκελο προσόντων του στη σχολική µονάδα που θα έχει προκηρύξει τη θέση. Κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για δεκαπέντε το πολύ σχολικές µονάδες οποιαδήποτε περιφερειακής διεύθυνσης µε σειρά προτίµησης. Ο επιλεγόµενος θα τοποθετείται για πενταετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται έπειτα από επαναξιολόγησή του. Στη διάρκεια της θητείας σε πειραµατικό ουδείς εκπαιδευτικός θα µετατίθεται ή θα αποσπάται.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ


Posted in Κοινωνία and tagged , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *