Άρειος Πάγος: Παραθυράκι για τους μαστροπούς

Άρειος Πάγος: Παραθυράκι για τους μαστροπούς

Όπως αποφάσισε το Ποινικό Τμήμα του Άρειου Πάγου, πλεον θα καταλογίζονται ευθύνες σε όσους εκμεταλλεύονται και «προωθούν» γυναίκες μόνο όταν αυτές δεν είναι πόρνες. Με αυτό το σκεπτικό, ο Αρειος Πάγος ανέτρεψε καταδικαστική απόφαση για δύο μαστροπούς, επειδή δεν είχε βεβαιωθεί ότι οι τρεις αλλοδαπές γυναίκες τις οποίες προωθούσαν στην πορνεία, δεν ήταν ήδη πόρνες.

Αυτό το σκεπτικό ωστόσο ενέχει πολλούς κινδύνους αφού υπάρχει όχι μόνο άμεσος κίνδυνος ανατροπής καταδικαστικών αποφάσεων για ένα ηθικά και κοινωνικά καταδικαστέο αδίκημα, αλλά και επειδή προκύπτει άμεσος κίνδυνος πολλοί προαγωγοί να παραμένουν ατιμώρητοι εάν προβάλλουν τον ισχυρισμό (ακόμα και αν είναι ψευδής) ότι οι γυναίκες που αναγκάζουν να εκδίδονται ήταν ήδη πόρνες και συνεπώς δεν υφίσταται αδίκημα.

Σύμφωνα με το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, που ερμήνευσε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τη μαστροπεία, «η προαγωγή στην πορνεία συνίσταται στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο (παροτρύνσεις, πιέσεις κ.λπ.) και με οποιαδήποτε μέσα (παροχή καταλύματος, ανεύρεση ερωτικών συντρόφων κ.λπ.) παρακίνηση της γυναίκας που δεν είναι ακόμα πόρνη να τραπεί στην πορνεία ή και η ενίσχυση της τυχόν ειλημμένης και μη πραγματοποιηθείσης ακόμη αποφάσεως αυτής να πράξει τούτο».

Κατά την απόφαση αυτή, δράστης μαστροπείας μπορεί να είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, θύμα όμως μόνο γυναίκα, αδιακρίτως ηλικίας. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχουν πολλές γυναίκες θύματα ούτε η γυναίκα να είναι «αμέπτων» ηθών, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, είναι όμως αναγκαίο να μην είναι ήδη πόρνη και επομένως στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της μαστροπείας είναι η προαγωγή στην πορνεία να αφορά γυναίκα που δεν είναι ήδη πόρνη.

Παράλληλα, ο Αρειος Πάγος δέχεται ότι η προαγωγή στην πορνεία πρέπει να γίνεται επίσης κατ’ επάγγελμα (που σημαίνει να έχει διαμορφώσει ο μαστροπός κατάλληλη υποδομή, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης του αδικήματος, με σκοπό πορισμό εισοδήματος) ή από κερδοσκοπία (με κίνητρο το αθέμιτο περιουσιακό όφελος, αποτιμητό σε χρήμα).

Το Εφετείο Θράκης, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του Έθνους, καταδίκασε στην συγκεκριμένη απόφαση τον ιδιοκτήτη και έναν σερβιτόρο μπαρ για μαστροπεία, επειδή έναντι 450 ευρώ προσέφεραν τρεις αλλοδαπές σερβιτόρες σε πελάτες του μαγαζιού.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου ανέτρεψε την καταδίκη κρίνοντας (836/10) ότι το Εφετείο δεν την αιτιολόγησε νόμιμα, αφού δεν αναφέρει αν οι αλλοδαπές δεν ήταν από πριν πόρνες, στοιχείο απαραίτητο για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, ενώ δεν παραθέτει στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ενήργησαν με κίνητρο και σκοπό το αθέμιτο κέρδος ή είχαν διαμορφώσει κατάλληλη υποδομή με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης του αδικήματος.

Πηγή: tvxs.gr


Posted in Κοινωνία and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *