Το χαράτσι στα ακίνητα και το 2013 μέσω της ΔΕΗ

Το χαράτσι στα ακίνητα και το 2013 μέσω της ΔΕΗ

Το ειδικό τέλος ακινήτων που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ είναι πιθανόν να πληρώσουν και το 2013, περίπου 5,5 εκατ. νοικοκυριά, καθώς η τρόικα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να μην ρισκάρει την είσπραξη εσόδων ύψους 3,2 δισ. ευρώ φέτος από τους φόρους στα ακίνητα.