Τείχος κατά της ραδιενέργειας

Τείχος κατά της ραδιενέργειας

Υπόγειο τείχος γύρω από τους αντιδραστήρες που έχουν υποστεί ζημιές σχεδιάζει να κατασκευάσει η Τepco για να αποτρέψει τη διαρροή μολυσμένου νερού. Για το σκοπό αυτό και για να φθάσουν σε στεγανό έδαφος, οι εργάτες του πυρηνικού σταθμού θα πρέπει να σκάψουν σε βάθος 15 μέτρων.