Διευκρινίσεις για τις συντάξεις στο Δημόσιο

Διευκρινίσεις για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου και την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.