Δεν έχω τι να κάνω στο υπουργείο

Δεν έχω τι να κάνω στο υπουργείο

Μπορεί να έχουν παρέλθει 18 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του υπουργείου Υγείας, από τη νέα ηγεσία, οι αρμοδιότητες όμως δεν έχουν ακόμη μοιραστεί.