Αυστηρά μέτρα για τη ρύπανση των υδάτων

Αυστηρά μέτρα για τη ρύπανση των υδάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Γαλλία και την Ελλάδα να λάβουν αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της νιτρορύπανσης των υδάτων. Ελλάδα και Γαλλία δεν έχουν ακόμη καθορίσει όλες τις ζώνες που είναι ευπρόσβλητες στη μόλυνση από νιτρικά άλατα, αλλά ούτε και υιοθετήσει μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της ρύπανσης από νιτρικά άλατα στις ζώνες αυτές.