Πρυτάνεις για ένα χρόνο

Πρυτάνεις για ένα χρόνο

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 θα διοικούν τα πανεπιστήμιά τους οι σημερινοί πρυτάνεις, όπως ορίζει ο νέος νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.